Παρασκευή, 20 Μαΐου, 2022

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Θετικό στην στροφή της ΕΕ στην βιομηχανική πολιτική

Υπέρ της στροφής στη βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο , ώστε να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης και την ψηφιακή και περιβαλλοντική μετάβαση.

Σε έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα 25 Νοεμβρίου 2020 με 486 ψήφους υπέρ, 109 κατά και 102 αποχές, οι Ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να παρουσιάσει μια αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική, δεδομένου ότι η αρχική στρατηγική που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2020, συνέπεσε με το πρώτο κύμα της νόσου COVID-19 και παρουσιάστηκε πριν από την κατάρτιση του σχεδίου «Next Generation EU», άρα δε θα μπορούσε να έχει λάβει υπόψη τις συνέπειες της πανδημίας.

Η νέα στρατηγική πρέπει να αποτελείται από δύο διακριτές φάσεις, εκ των οποίων η μία θα επικεντρώνεται στην ανάκαμψη και η άλλη στην ανοικοδόμηση και την ανθεκτικότητα.

Η πρώτη θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, κυρίως με την ανακεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων, τη διάσωση θέσεων εργασίας και την προσαρμογή της παραγωγής σε μια «νέα κανονικότητα» μετά την πανδημία. Η δεύτερη φάση θα πρέπει να έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανασυγκρότηση και τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με την επιδίωξη των στόχων της διττής μετάβασης και την ενίσχυση της βιομηχανικής κυριαρχίας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, που απαιτούν ανταγωνιστική βιομηχανική βάση και μαζικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία.

Διαχείριση της διττής πράσινης και ψηφιακής μετάβασης
Οι Ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η νέα στρατηγική πρέπει να βοηθήσει την ΕΕ πρωτίστως να φτάσει στην κλιματική ουδετερότητα, να υλοποιήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να διαχειριστεί τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας.

Θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ισχυρό κοινωνικό πυλώνα, να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές συνέπειες των διαρθρωτικών αλλαγών και να βοηθά τις περιφέρειες που έχουν πληγεί σοβαρά να ανακάμψουν οικονομικά και κοινωνικά.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης τη σημασία μιας ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας, που θα βασίζεται στην έρευνα, για τη διασφάλιση της παραγωγής υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτών φαρμάκων για όλους τους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη και ζητούν εκ νέου την θέσπισης σχεδίου μείωσης του κινδύνου έλλειψης φαρμάκων.

«Το σχέδιο στρατηγικής μας για μια νέα και ισχυρή βιομηχανική στρατηγική δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να παράσχει στην ΕΕ ένα όραμα για τη βιομηχανία της, το οποίο εξέλειπε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο εισηγητής Κάρλο Καλέντα (Σοσιαλιστές, Iταλία).

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων