Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Fitch: Αναβάθμιση Eurobank σε B- με αρνητικό outlook

Στην αναβάθμιση του αξιόχρεου της Eurobank προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch μετά την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης ύψους 7,5 δισ. ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικά μειωμένο δείκτη NPEs/δάνεια έναντι του εγχώριου ανταγωνισμού. O οίκος ωστόσο διατηρεί αρνητικό outlook εξαιτίας των κινδύνων από τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στην κεφαλαιοποίηση και την ποιότητα ενεργητικού της τράπεζας που είναι ήδη αδύναμη από την επιβάρυνση που προκαλούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αν και η τιτλοποίηση, έχει βελτιώσει σημαντικά τα δεδομένα.

Όπως αναφέρει ο οίκος, η Eurobank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης του 80% της FPS, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων στην ελληνική αγορά, και ενός μέρους του mezzanine και junior και της τιτλοποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων NPE ύψους 7,5 δισ. ευρώ («Cairo»).

Οι βασικοί όροι της εξαγοράς είναι γενικά σύμφωνοι με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, με ορισμένες βελτιώσεις των όρων εξυπηρέτησης χαρτοφυλακίου, προκειμένου να μετριαστούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για την doValue από το τρέχον οικονομικό περιβάλλον.

Η Eurobank θα διατηρήσει το 5% των mezzanine και junior τίτλων και το 100% των senior που είναι εγγυημένα από το σχέδιο Ηρακλής. Το υπόλοιπο των mezzanine και junior τίτλων θα διανεμηθεί στους μετόχους της Eurobank ως μέρισμα σε είδος στο γ’ τρίμηνο, μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Η τράπεζα θα αναγνωρίσει την πλήρη οικονομική επίπτωση της τιτλοποίησης στα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου.

Μετά την τιτλοποίηση, ο δείκτης NPE του ομίλου της Eurobank θα μειωθεί σε 15,6% από 28,9% στα τέλη Μαρτίου 2020, ενώ η κάλυψη NPE του ομίλου θα βελτιωθεί επίσης σε περίπου 60%, από 55% στα τέλη Μαρτίου 2020.
Παρά τη βελτίωση αυτή, η πίεση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων θα παραμείνει καθώς η οικονομική επίπτωση από την πανδημία πιθανότατα θα οδηγήσει σε αύξηση των νέων NPEs τονίζει ο οίκος.

Σε ό,τι αφορά μια αναβάθμιση των αξιολογήσεων της τράπεζας δεν είναι πιθανή, αν η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα δεν σημειώσει ισχυρή ανάκαμψη το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και το 2021 και θα απαιτούσε από τη Eurobank να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και την κεφαλαιακή επιβάρυνση από προβληματικά στοιχεία ενεργητικού.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων