Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

Greenpeace για #TTIPLEAΚ: Κεκτημένα δεκαετιών χάνονται στο βωμό του εταιρικού κέρδους

Σάλο έχει προκαλέσει σε όλο τον κόσμο η διαρροή από το ολλανδικό γραφείο της Greenpeace του μεγαλύτερου μέρους του κειμένου της TTIP, της Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Εταιρικής Σχέσης (TTIP) μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, που βρίσκεται στην τελική ευθεία της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων.

Όπως επισημαίνει η περιβαλλοντική οργάνωση από την ανάγνωση του κειμένου της συμφωνίας, επιβεβαιώνεται η τεράστια απειλή που αυτή συνεπάγεται για τη δημοκρατία, το περιβάλλον και την υγεία μας. Η Greenpeace έχει ήδη εντοπίσει τέσσερα περιβαλλοντικά σημεία που προκαλούν σοβαρότατες ανησυχίες.

Αυτά είναι:

• Διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας που ίσχυαν επί μακρόν, φαίνεται να έχουν καταργηθεί

HTML tutorial

• Η προστασία του κλίματος θα είναι πιο δυσχερής υπό την TTIP

• Το τέλος της αρχής της προφύλαξης

• Ανοίγουν οι πόρτες για υπερεξουσίες στις επιχειρήσεις

Ειδικότερα:

Χημικές ουσίες

Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χημικά, όπως ο REACH, οι οποίοι ενσωματώνουν την αρχή της προφύλαξης και περιλαμβάνουν ρυθμιστικές διαδικασίες για την κατάργηση των πιο επικίνδυνων χημικών ουσιών από την αγορά, θα αποδυναμωθούν. Συγκεκριμένα απειλούνται από τη στάση της βιομηχανίας χημικών των ΗΠΑ, η οποία υποστηρίζει μία προσέγγιση της εκτίμησης των κινδύνων (risk assessment) όπου βασικός σκοπός είναι η βελτίωση της διαχείρισης των επικίνδυνων ουσιών, χωρίς να αποσύρονται από την αγορά.

Μεταλλαγμένα

Στο κεφάλαιο για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα προστασίας, οι προτάσεις της αντιπροσωπείας των Η.Π.Α αναφέρονται σε «προϊόντα της σύγχρονης γεωργικής τεχνολογίας», δείχνοντας ξεκάθαρα την πρόθεσή τους να απαλλαγούν από τους εμπορικούς φραγμούς για τα μεταλλαγμένα, δεδομένου ότι η πρόταση αναφέρεται επίσης στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία Χαμηλού Επιπέδου Παρουσίας, η οποία ασχολείται με την επιμόλυνση γεωργικών προϊόντων από μεταλλαγμένα.

Λήψη αποφάσεων

Εταιρίες και άλλοι φορείς θα έχουν άνευ προηγουμένου πρόσβαση και δυνατότητα παρέμβασης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του ρυθμιστή/ νομοθέτη και από τις δυο πλευρές του Ατλαντικού.

Σε περίπτωση διαφωνίας θα επιτρέπουν στο προσφεύγον συμβαλλόμενο μέρος να επιλέξει το forum για την επίλυση της διαφοράς (“forum shopping”), κάτι που αναμφίβολα θα βοηθήσει τον ενάγοντα να εξασφαλίσει το καλύτερο για αυτόν αποτέλεσμα.

Η Greenpeace ζητά τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία και την έναρξη ενός ανοιχτού διαλόγου με την συμμετοχή των πολιτών.

Τα μυστικά έγγραφα των διαπραγματεύσεων της TTIP. Βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.ttip-leaks.org

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων