Δευτέρα, 16 Μαΐου, 2022

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στην ΔΕΗ (πίνακας)

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε / 2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δεκαεννέα (19) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.).

Οι θέσεις και τα προσόντα ανά γνωστικό αντικείμενο / επιστημονική εξειδίκευση της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο ( Πίνακας Θέσεων ).

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων