Σάββατο, 24 Ιουλίου, 2021

Γιατί Integrated Management Systems;

Η ενσωμάτωση των συστημάτων διαχείρισης μπορεί να παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε οργανισμούς όπως:

Παροχή μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα της επίδρασης της ποιότητας
με προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον και την εργασιακή υγεία και ασφάλεια
σε σχέση με τις επιδόσεις των επιχειρήσεων

Προσδιορισμός των περιοχών όπου μπορεί να υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων
ή αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών

Επικέντρωση στην ανάπτυξη των στόχων και των σχεδίων που δεν ανταγωνίζονται
ή αλληλοσυγκρούονται και είναι σύμφωνοι με τις ανάγκες των επιχειρήσεων

Επιτρέπει τον καλύτερο σχεδιασμό και την κατανομή των διαθέσιμων πόρων και οδηγεί
στην βελτίωση της ροής εργασίας και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα

Προώθηση εναρμονισμένων μεθόδων και διαδικασιών για το συνολικό σύστημα
«διαχείρισης επιχειρήσεων»

Μείωση του όγκου των εγγράφων, παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες σε ένα κοινό
τόπο με αποτέλεσμα να είναι πιο ευχαριστημένοι οι εργαζόμενοι που δεν είναι υποχρεωμένοι
να κάνουν πολλαπλές παραπομπές

Ευαισθητοποίηση και προώθηση της αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης της Ποιότητας,
του Περιβάλλοντος και των συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας με τις λειτουργικές και
επιχειρηματικές διαδικασίες της εταιρείας

Διευκόλυνση της ανάπτυξης συντονισμένων λύσεων σε προβλήματα που εντοπίζονται
σε διαφόρους τομείς εργασίας

Προώθηση μιας περισσότερο εστιασμένης επιχειρηματικής προσέγγισης
στη διαδικασία ελέγχου

Συνένωση των αποτελεσμάτων ελέγχου για όλα τα συστήματα διαχείρισης

Ένα πλήθος διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 14064 κ.λπ.) συχνά συνυπάρχουν το ένα με το άλλο. Αυτό οδηγεί σε πρόσθετη πίεση και καθιστά πιο δύσκολο το να γίνει μια σαφής έρευνα.

Εξειδικευμένα συστήματα διαχείρισης για τους διαφόρους τομείς της εταιρείας καλύπτουν συχνά πανομοιότυπες λειτουργίες και διαδικασίες της εταιρείας και αυτά γίνονται εμφανή όταν όλες οι λειτουργίες της εταιρείας είναι αλληλένδετες.

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IMS) είναι η ιδανική λύση σε αυτό το πρόβλημα, δεδομένου ότι καλύπτονται όλες οι διαδικασίες της εταιρείας και λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις διαχείρισης όσον αφορά το περιβάλλον, την ποιότητα και την προστασία της εργασίας.

σχετικα αρθρα

7 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.

ροη ειδησεων

spot_img