Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2022

IRENA ~ Προωθώντας τη Γαλάζια Οικονομία: Υπεράκτια ανανεώσιμη ενέργεια

Οι υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – συμπεριλαμβανομένης της υπεράκτιας αιολικής και ηλιακής ενέργειας, καθώς και των αναδυόμενων τεχνολογιών ενέργειας των ωκεανών – θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να οδηγήσουν σε μια ζωντανή «γαλάζια» οικονομία. Για πολλές χώρες και κοινότητες σε όλο τον κόσμο, οι υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές μπορούν να παρέχουν αξιόπιστη, σταθερή ηλεκτρική ενέργεια, να υποστηρίζουν την αφαλάτωση του νερού αλλά και την υδατοκαλλιέργεια.

Η Ευρώπη που είναι ήδη στην πρώτη θέση παγκόσμια σ’ αυτό τον τομέα, στοχεύει να εικοσαπλασιάσει την δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής από την υπεράκτια αιολική ενέργεια, μέχρι το 2050. Αυτό σημαίνει νέα εργοστάσια, νέες υποδομές στα λιμάνια και νέες θέσεις εργασίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και όχι μόνο. Είναι μια σημαντική δυνατότητα για την ευρωπαϊκή γαλάζια οικονομία. Οι επενδύσεις στο χώρο της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας είναι τεράστιες.

Μάλιστα, οι υπεράκτιες αιολικές πηγές παράγουν καθαρή ηλεκτρική ενέργεια που είναι ανταγωνιστική και, μερικές φορές, φθηνότερη από την υφιστάμενη τεχνολογία που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα. Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες αναπτύσσουν με ταχείς ρυθμούς ένα φάσμα άλλων τεχνολογιών για την αξιοποίηση της ισχύος των θαλασσών μας με σκοπό την παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Από τις τεχνολογίες πλωτών υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας έως τις τεχνολογίες ωκεάνιας ενέργειας, όπως η κυματική και η παλιρροϊκή, τις πλωτές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και τη χρήση φυκών για την παραγωγή βιοκαυσίμων, οι εταιρείες και τα εργαστήρια της Ευρώπης βρίσκονται τώρα στην πρωτοπορία.

Η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) για την υπεράκτια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας λαμβάνει υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών και συνιστά βασικές δράσεις για την επιτάχυνση και την απορρόφηση τους.

Όπως οι υπεράκτιοι αιολικοί πύργοι, με σταθερά ή πλωτά θεμέλια, και πλωτές συστοιχίες ηλιακών φωτοβολταϊκών (PV) προσφέρουν σαφείς τεχνολογικές και υλικοτεχνικές συνέργειες με την υπάρχουσα υπεράκτια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να παρέχουν καθαρή ενέργεια και να διασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια για τις μικρές νησιωτικές αναπτυσσόμενες χώρες (SIDS) αλλά και πολλές από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (LDCs).

Άλλα σημαντικά ευρήματα της έρευνας:

-Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας, αλλά και της άμεσης ηλιακής και γεωθερμικής θερμότητας – μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη βιώσιμη «γαλάζια» οικονομία.

-Η ναυτιλία με ανανεώσιμες πηγές, που τροφοδοτείται απο προηγμένα βιοκαύσιμα, υδρογόνο ή συνθετικά καύσιμα ως εναλλακτική λύση για το πετρέλαιο, προσφέρει περαιτέρω συνέργειες με υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

-Τα νησιά και οι παράκτιες περιοχές μπορούν να υιοθετήσουν ηλεκτρική πρόωση με ανανεώσιμες πηγές για θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων (<100 km).

Η μεγάλη αύξηση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας έχει όμως και το αντίστοιχο κόστος: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι χρειάζονται επενδύσεις 800 δις ευρώ τα επόμενα τριάντα χρόνια, οι περισσότερες από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι ένα απαραίτητο βήμα για την απανθρακοποίηση της Ευρώπης και την ενεργειακή μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία.

Πηγή:Fostering a blue economy: Offshore renewable energy, http://www.greeningtheislands.net/

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων