Τετάρτη, 4 Αυγούστου, 2021

Ισότιμα τα πτυχία και μεταπτυχιακά που χορηγούνται από Διεθνείς Οργανισμούς

Ως ισότιμα θα αναγνωρίζονται τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά που έχουν χορηγηθεί από Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα, όπως προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Συγκεκριμένα η Τροπολογία στην αιτιολογική του έκθεση αναφέρει ότι:

Η Ελλάδα συμμετέχει σε πολλούς Διεθνείς Οργανισμούς οι οποίοι στους καταστατικούς τους σκοπούς έχουν και την παροχή εκπαίδευσης αναπτύσσοντας εκπαιδευτικές δράσεις στο πλαίσιο των οποίων εκδίδουν τίτλους σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης. Παραδείγματα τέτοιων τίτλων σπουδών αποτελούν αυτοί που χορηγούνται -μεταξύ άλλων- από: α) το «Πανεπιστήμιο Ηνωμένων Εθνών» (UNU) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στο Τόκυο, β) το «Πανεπιστήμιο Ηνωμένων Εθνών για την Ειρήνη» (UPEACE) στην Κόστα Ρίκα, το οποίο χορηγεί μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα σε θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, γ) το «Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ινστιτούτο Φλωρεντίας» (ΕΠ1Φ- EUI) το οποίο χορηγεί μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα. Η ελληνική πολιτεία προβαίνει σε αναγνώριση των τίτλων σπουδών αυτών των οργανισμών μόνο αποσπασματικά και πάντοτε με πολλή μεγάλη καθυστέρηση ενώ αρκετές φορές παραλείπεται η αναγνώριση η υποχρέωση αναγνώρισης ως αυτή προκύπτει από τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας.

Η Ελληνική Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίζει τους τίτλους σπουδών που απονέμουν οργανισμοί του δημοσίου διεθνούς δικαίου, διότι συμμετέχοντας στα όργανα των οργανισμών αυτών έχει συναποφασίσει για την απονομή τους. Ρυθμίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο το ζήτημα της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημοκρατία, με τρόπο ενιαίο και σύμφωνο προς τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ενώ παραμένει κατά τα λοιπά η αρμοδιότητα του ΔΟΑΤΑΠ εφαρμοζόμενη και σε αυτούς τους τίτλους σπουδών, οι οποίοι εντάσσονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων