Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

Κατά της κυβερνητικής απόφασης και υπέρ της επένδυσης στις Σκουριές τάσσονται οι πολίτες.

Κατά της κυβερνητικής απόφασης και υπέρ της επένδυσης στις Σκουριές τάσσονται οι πολίτες σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας που διενήργησε η εταιρεία Interview.

Αναλυτικά, από την έρευνα προκύπτει πως περισσότεροι από επτά στους 10 Έλληνες εκτιμούν ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει τις εργασίες εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές στέλνει το λάθος μήνυμα στους επενδυτές και κανείς δεν πρόκειται να έρθει να επενδύσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Mε την η κυβερνητική απόφαση για την αναστολή των εργασιών διαφωνεί το 60% των ερωτηθέντων έναντι ποσοστού 18% που συμφωνεί. Ειδικά στην περιοχή της Χαλκιδικής, το 62% των ερωτηθέντων διαφωνεί και το 30% συμφωνεί ενώ στη Θεσσαλονίκη το ποσοστό εκείνων που συμφωνούν αυξάνεται στο 65% έναντι 13% εκείνων που συμφωνούν.
Στο ερώτημα για τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, το ποσοστό εκείνων που εκτιμούν πως με τον τρόπο αυτό στέλνεται λάθος μήνυμα στους επενδυτές διαμορφώνεται σε 71% (56% συμφωνώ απόλυτα και 15% μάλλον συμφωνώ) ενώ αντίθετη άποψη έχει το 29% των ερωτηθέντων (22% διαφωνώ απόλυτα και 7% μάλλον διαφωνών.
Μάλιστα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων (64%) εκτιμά ότι η επένδυση συμβάλλει θετικά στην ελληνική οικονομία έναντι ποσοστού 21% που έχει αρνητική άποψη και 9% που θεωρεί ότι δεν έχει ούτε θετικό ούτε αρνητικό αντίκτυπο.
Όσον αφορά την αιτιολόγηση της απόφασης από την κυβέρνηση, των 60% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρόκειται για προεκλογική σκοπιμότητα, το 8% εκτιμά ότι η αναστολή έγινε λόγω της μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας ενώ ποσοστό 13% εκτιμά ότι έγινε για άλλο λόγο.

Αναφορικά με τους εργαζόμενους της εταιρείας, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει πίσω την απόφασή της και να συνεχιστούν κανονικά οι εργασίες της επένδυσης. Ποσοστό 13% εκτιμά πως θα πρέπει να ακυρωθεί η επένδυση και να αναλάβει την εξόρυξη αποκλειστικά το ελληνικό Δημόσιο προσλαμβάνοντας όλους τους εργαζόμενους ενώ το 11% των ερωτηθέντων πιστεύει πως θα πρέπει να σταματήσει κάθε εξορυκτική δραστηριότητα στην περιοχή και οι εργαζόμενοι να αναζητήσουν αλλού δουλειά.
Ως προς τη στάση των μεταλλωρύχων που έχουν κλειστεί στις στοές, ζητώντας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους, το 63% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την αντίδραση έναντι 20% που διαφωνεί και 5% παραμένει αδιάφορο.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την έρευνα, η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει και την εκλογική προτίμηση μέρους των ερωτηθέντων. Ειδικά στο νομό Χαλκιδικής, ποσοστό 25% δηλώνει πως θα αλλάξει επιλογή εξαιτίας της απόφασης για την αναστολή των εργασιών των μεταλλείων. Σε πανελλαδική κλίμακα, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται σε 15%.

HTML tutorial

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων