Κυριακή, 3 Ιουλίου, 2022

Κατρούγκαλος: Μείωση της γραφειοκρατίας στο Δημόσιο

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Στην σκιά των διαπραγματεύσεων και των συνεχιζόμενων λαθών της Κυβέρνησης έρχεται μία εγκύκλιος για να βελτιώσει κάπως τις διαδικασίες σε ότι αφορά την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, ένα φαινόμενο που κυριαρχεί στην Ελλάδα και που σίγουρα θα πρέπει να διορθωθεί έστω και σταδιακά.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιώργος Κατρούγκαλος εξέδωσε εφαρμοστέα εγκύκλιο, βάζοντας στο επίκεντρο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στα ΚΕΠ, την επέκταση των δικαιωμάτων των πολιτών και σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών και στην ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών, στην ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων δημοσίου κλπ.

Τι σημαίνει αυτό για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και στις ΔΕΚΟ και στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, υποχρεούνται πλέον να παρέχουν πρόσβαση σε έγγραφα. Ως εκ τούτου τονίζεται ότι άμεση συνέπεια της εν λόγω ρύθμισης είναι η κατά ενιαίο τρόπο άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών, καθώς και η δίκαιη, αναλογική και ισότιμη μεταχείρισή τους από όλες τις υπηρεσίες, αλλά και τους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Οι υπηρεσίες, από τον προσεχή Νοέμβριο, θα αναζητούν αυτεπαγγέλτως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, δηλαδή αυτά που εκδίδονται από το δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Σε ότι αφορά τα πιστοποιητικά που εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου ή μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ:

1) θα ενταχθούν στις διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ και θα εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά και από τα ΚΕΠ.

2) θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα με ηλεκτρονικό τρόπο από τις υπηρεσίες, στις οποίες τα πιστοποιητικά αυτά υποβάλλονται ως δικαιολογητικά στις διαδικασίες που αυτές διεκπεραιώνουν.

Στο πλαίσιο αυτό και μέχρι την πλήρη εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 12 του Ν. 4325/2015, δηλαδή των 6 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, οι υπηρεσίες, των οποίων οι οργανικές μονάδες διεκπεραιώνουν διοικητικές διαδικασίες, πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασύνδεσή τους με τα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου τομέα, που εκδίδουν ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά που απαιτούνται, ως δικαιολογητικά στις διαδικασίες που οι ανωτέρω οργανικές μονάδες διεκπεραιώνουν.

Πέρα από αυτά θα είναι αυξημένη η πρόσβαση των πολιτών στα ΦΕΚ καθώς θα διατίθενται πέρα από το Εθνικό Τυπογραφείο και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης των Πολιτών. Με αυτό τον τρόπο αναμένεται να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών σε αυτά και λόγω των διαφόρων παραπόνων που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την δυσκολία ανεύρεσης τους.

Εν κατακλείδι, όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις βοηθούν αφενός στη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών με την αύξηση της παροχής online πιστοποιητικών μέσω των ΚΕΠ, για χρήση στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες και αφετέρου στην καθιέρωση και προώθηση της ηλεκτρονικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης των πιστοποιητικών από το δημόσιο.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων