Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

Kι όμως, ο Βαρουφάκης ενισχύει το Οικονομικό Παρατηρητήριο (έγγραφο)

Την πρόβλεψη ανωτάτων ορίων στον προϋπολογισμό των φορέων συμπεριλαμβανομένης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβλέπει το δεύτερο σημείο της επιστολής του υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη στο Eurogroup. Παράλληλα στην ίδια επιστολή προβλέπεται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Παρατηρητηρίου με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις έως τώρα δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών για κατάργηση του.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στο δέυτερο σημείο (2η Μεταρρύθμιση – Κατάρτιση  Προϋπολογισμού και του Οργανικού Νόμου για τον Προϋπολογισμό)«Κατά τη διαδικασία της βελτίωσης της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, οι ελληνικές αρχές θα πραγματοποιήσoυν βελτιώσεις στον τομέα της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Αυτές οι βελτιώσεις θα περιλαμβάνουν ανώτατα όρια για τα διάφορα επίπεδα Κυβέρνησης, που θα λαμβάνονται υπόψη και θα ενισχύουν την εκτέλεση της συνολικής διαδικασίας του προϋπολογισμού…..

Θα εισαχθούν διορθωτικοί μηχανισμοί σε τριμηνιαίο επίπεδο για κάθε φορέα  Αυτές οι διαδικασίες για τον προϋπολογισμό θα επεκταθούν…. στις κρατικές επιχειρήσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε οποιοδήποτε ανεξάρτητο ή / και κανονιστικό φορέα.  Στη διαδικασία του προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ελληνική Κυβέρνηση θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ του Παρατηρητήριου των Ο.Τ.Α. από τη μια πλευρά και των Δήμων και Περιφερειών από την άλλη…»

Το αγγλικό κείμενο της επιστολής:

HTML tutorial

2nd Reform – ΒUDGET PREPARATION & ORGANIC BUDGET LAW

“In the process of improving Public Finance Management, the Greek authorities will effect improvements in the area of budget preparation. Τhese improvements will include ceilings for the various levels of government that will be taken into account in the strengthen the enforcement of the overall budgetary process over time….

Corrective mechanisms at a quarterly level for each entity will be in introduced. These budgetary processes will be extended to the extra budgetary funds, state-owned enterpises, local government and indeed, to any independent and/or regulatory entity.

Ιn the local government budget process the Greek government will enhance cooperation between the Observatory of Local Governments on the one hand an municipalities and Regional Authorities on the other….”

EΠΙΣΤΟΛΗ

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων