Τρίτη, 27 Ιουλίου, 2021

Κυβέρνηση: Αδειάζει τα ταμειακά διαθέσιμα των ΟΤΑ

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Με έκπληξη είδαμε τις προηγούμενες μέρες την Κυβέρνηση να εκδίδει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία δεσμεύει τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων και των Περιφερειών δημιουργώντας προβλήματα τεραστίων διαστάσεων στις διοικήσεις τους.

Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί πως η παρούσα Κυβέρνηση, όταν εκείνη βρισκόταν στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταδίκαζε την προηγούμενη Κυβέρνηση για την έκδοση διαδοχικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, τακτική που χρησιμοποιεί και η ίδια.

Ως προς την ΠΝΠ αυτό που παρατηρείται είναι πως έχει εκδοθεί χωρίς να υπολογιστούν οι συνέπειες που θα αντιμετωπίσουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, ούτε φυσικά και ο τρόπος επιστροφής των χρημάτων καθώς όπως είναι γνωστό το κράτος αυτή την στιγμή δεν διαθέτει ρευστότητα και χρειάζεται κάποια χρήματα προκειμένου να μπορέσει να δοθεί ανάσα στην αγορά.

Η Πράξη αυτή από πλευράς νομοθεσίας είναι απόλυτα αντισυνταγματική, διότι το Σύνταγμα στο Άρθρο 102 παράγραφος 2 αναφέρει πως ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Επίσης στο ίδιο άρθρο αναφέρεται πως το Κράτος έχει την δυνατότητα μόνο να ασκεί εποπτεία και να μεριμνά με νομοθετικές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας.

Ως προς τις διατάξεις της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπονται τα παρακάτω όπως αυτά αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ[1]: «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον ”Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης” που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Εξαιρούνται επίσης οι Δημόσιες Επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5, οι Δημόσιοι Οργανισμοί κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 (Α΄ 314) καθώς και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό. 

Επί των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν στους ανωτέρω λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997 (Α’ 38), όπως ισχύουν.

Η ισχύς της ΠΝΠ που θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος αρχίζει από 17.3.2015.»

Σημειώνεται, ότι η υποχρεωτική μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων του Δημοσίου, στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος ώστε να χρησιμοποιηθούν αν χρειαστεί για την έκδοση repos, δηλαδή τίτλων βραχυπρόθεσμου (έως 15 ημέρες) δανεισμού του κράτους, αποτελεί πρακτική που ισχύει σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη, η ρύθμιση αυτή αναφέρεται σε φορείς, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να δανείζεται για μία χρονική περίοδο ως και 15 ημέρες ποσά, τα οποία οι φορείς δεν έχουν ανάγκη.

Με αυτόν τον τρόπο οι φορείς εξασφαλίζουν πιο αποδοτική τοποθέτηση των ταμειακών τους διαθεσίμων, αφού τα επιτόκια των εμπορικών τραπεζών δεν ξεπερνούν το 1%, ενώ στην Τράπεζα της Ελλάδος η απόδοση είναι της τάξης του 2,5%.

Η Πράξη αυτή έχει ήδη συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή των Οικονομικών της Βουλής από την Τρίτη όπου και εισήχθη για ψήφιση από την Ολομέλεια με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Φυσικά μία τέτοια κίνηση οδηγεί τους Δήμους και τις Περιφέρειες σε μεγάλη δυσχέρεια, διότι όλος ο προγραμματισμός τους βασιζόταν πάνω στα ταμειακά τους διαθέσιμα με αποτέλεσμα η απόφαση αυτή της Πολιτείας να φέρει μεγάλες αντιδράσεις και να συγκληθεί άμεσα συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Ελλάδος.

Η απάντηση της ΚΕΔΕ ήρθε με ψήφισμα της την Τρίτη με το οποίο, όπως λέει το ψήφισμα[2]:

1) Καταγγέλει ως απαράδεκτη την μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφαση της να προχωρήσει στην έκδοση ΠΝΠ με την οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και στην ουσία καταργεί το ρόλο της.

2) Κρίνει μη ικανοποιητικές τις εξηγήσεις που παρείχε στο Δ.Σ. ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών , γι αυτό καλεί την Κυβέρνηση σε πρώτη φάση να αποσύρει άμεσα την Π.Ν.Π. και στη συνέχεια, να ξεκινήσει με πρωτοβουλία της ένας ειλικρινής διάλογος, προκειμένου να αναζητηθούν κοινά αποδεκτές λύσεις που στόχο θα έχουν την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.

3) Καλεί τους Δήμους όλης της χώρας να προχωρήσουν σε συνεδρίαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου, με σκοπό την έκδοση ψηφισμάτων που θα καταγγέλλουν την Π.Ν.Π., τόσο ως πολιτική πράξη, όσο κι ως προς το περιεχόμενό της.

4) Καλεί τις Δημοτικές Αρχές όλης της χώρας και μέχρι τη σύγκλιση του τακτικού συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. της 7ης Μαΐου, όπου και θα ληφθεί οριστική απόφαση , να μην εφαρμόσουν όσα προβλέπει η Π.Ν.Π., γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία όλων των Δήμων και των υπηρεσιών τους, καθώς και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στη  στοιχειώδη λειτουργία τους.

5) Καλεί τους Δήμους όλης της χώρας σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, μαζί με το προσωπικό τους, αρχής γενομένης από την ημέρα κατά την οποία θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

6) Δηλώνουμε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε πολιτική και νομική δυνατότητα που θα μας δοθεί, με σκοπό να ακυρώσουμε το περιεχόμενο της Π.Ν.Π.

7) Καλούμε τους Δήμους να αναλάβουν σε τοπικό επίπεδο εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες με έγκυρο τρόπο για τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει για κάθε τοπική οικονομία και για κάθε επαγγελματία η εφαρμογή αυτής της πρωτοφανούς κυβερνητικής απόφασης.

Εν κατακλείδι, για άλλη μία φορά η Κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τις εύκολες λύσεις προκειμένου να αποφύγει να συνειδητοποιήσει πως δεν διαθέτει κανένα σχέδιο και αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό και από το ζήτημα με την Αμερική όπου κατάφερε να δυσχεράνει τις σχέσεις της μαζί της, αλλά και με το ζήτημα των ΟΤΑ που προχώρησε σε μία τέτοια κίνηση χωρίς να υπολογίσει τις συνέπειες στην λειτουργία τους.


[1] Φεκ αριθμός Φύλλου 41 της 20/04/2015

[2] Απόφαση ΚΕΔΕ

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων