Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022

Λύση στις παθογένειες του Ελληνικού Κράτους

Γράφει ο Δημήτρης Γκιόκας
Οικονομικός Αναλυτής

Μετά από 5 χρόνια κρίσης και μνημονίων, οι χρόνιες παθογένειες που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία παραμένουν ισχυρές και αμετάβλητες: 1) το πελατειακό κράτος, 2) η χαμηλή παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα, 3) η διαφθορά και 4) η φοροδιαφυγή.

Προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις για να εκλείψουν αυτά τα καίρια προβλήματα:

    1)  Διαφθορά:

 • Αναδιάρθρωση του συντάγματος, με κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και εκλογίκευση του πλαισίου ασυλίας των βουλευτών
 • Αλλαγή του εκλογικού νόμου και σπάσιμο των μεγάλων περιφερειών (πχ. Β’ Αθήνας), για να μην απαιτείται πολυδάπανη προεκλογική καμπάνια από έναν υποψήφιο και ο ίδιος να μην μπει σε διαδικασία συναλλαγής με πολίτες και συντεχνίες
 • Τέλος στην πολυνομία και στα αναρίθμητα παραθυράκια των νόμων με εφαρμογή ενός τελικού νόμου
 • Ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών
 • Πόθεν έσχες σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς που κατέχουν θέση ευθύνης
 • Σύσταση διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο

 

     2)  Αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης:

 • Αξιοκρατική και ακομμάτιστη στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Μόνιμους υφυπουργούς σε ευαίσθητα υπουργεία (πχ. παιδείας, υγείας) 5ετούς θητείας, καθώς και μόνιμους γενικούς γραμματείς υπουργείων, εκλεγμένους μέσω της διαδικασίας Opengov
 • «Restructuring» των δομών και των υπηρεσιών του δημοσίου με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την αύξηση της παραγωγικότητας: πχ. ενοποιήσεις οργανισμών και διευθύνσεων όπου κρίνεται ωφέλιμο και διασύνδεση των κατακερματισμένων φορέων με κοινή ηλεκτρονική βάση δεδομένων
 • Ενιαίο και δίκαιο μισθολόγιο
 • Αξιόπιστη αξιολόγηση «360ο» των δημοσίων υπαλλήλων, βάσει μετρήσιμων στοιχείων, υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
 • Ανώτατο όριο πρωτογενών δαπανών ανά υπουργείο, χωρίς δυνατότητα ανατροπής του από συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς και «έκτακτες επιχορηγήσεις». Συνεχής έλεγχος των δαπανών από το ΓΛΚ, στο οποίο πρέπει να δοθεί το δικαίωμα της αυξημένης εποπτείας.
 • Μηχανογράφηση παντού και παράλληλη επιμόρφωση του προσωπικού.

 

     3)  Μείωση της φοροδιαφυγής

 • Ενθάρρυνση των συναλλαγών ηλεκτρονικά ή με τη χρήση απλής χρεωστικής κάρτας.
 • Σύνδεση των ταμιακών μηχανών με το ηλεκτρονικό σύστημα taxis
 • Απελευθέρωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού από τον έλεγχο μισθωτών – συνταξιούχων, ώστε να δοθεί έμφαση σε κλάδους και επαγγέλματα με μεγάλο ποσοστό απόκρυψης εισοδημάτων
 • Να εκπίπτουν οι αποδείξεις από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Επίσης σε ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων να επανέλθει η λύση του «τεκμαρτού εισοδήματος», ώστε να απελευθερωθούν ανθρώπινοι πόροι και κεφάλαια και να απασχοληθούν σε περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
 • Άμεση και ταυτόχρονη εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών όγκου καυσίμων σε όλα τα στάδια διακίνησης μέχρι τον τελικό καταναλωτή για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων
 • Καλλιέργεια κλίματος φορολογικής ηθικής και συνείδησης στους πολίτες

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων