Πέμπτη, 26 Μαΐου, 2022

Μάθε τα νέα πρόστιμα για διπλώματα, άδειες, ασφάλιση, ΚΤΕΟ

Ποινή φυλάκισης από 1 έως 12 μήνες, αλλά και πρόστιμο 200 ευρώ για οδηγούς μοτοσικλέτας και αυτοκινήτου που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν δίπλωμα οδήγησης, διαθέτουν ληγμένο δίπλωμα ή δίπλωμα για άλλη κατηγορία οχήματος από αυτό που οδηγούν και αφαίρεση άδειας οδήγησης (στις περιπτώσεις που αυτό υπάρχει) για 30 ημέρες, προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, σχετικά με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Επίσης, στα 400 ευρώ διαμορφώνεται το πρόστιμο για όσους οδηγούν φορτηγό (πλην των Δημοσίας Χρήσεως που εμπίπτουν σε άλλο νόμο) ή λεωφορείο, χωρίς ή με ληγμένο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ειδική άδεια οδήγησης για την εν λόγω κατηγορία) και αφαίρεση του διπλώματος για 30 ημέρες, εφόσον αυτό υπάρχει.

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση ορίζονται τα έγγραφα που οι οδηγοί υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να επιδεικνύουν σε τυχόν έλεγχο.

Ειδικότερα ο οδηγός υποχρεούται, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει, να φέρει:
– τη νόμιμη άδεια οδήγησης,
-την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,
-το αποδεικτικό ασφάλισης,
-την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας
-κατά περίπτωση την ειδική άδεια οδήγησης οδηγού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,
-το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.),
-το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) και τα λοιπά έγγραφα που απαιτεί η Συμφωνία ADR του ν.1741/1987,
– το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων,
-τη βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου,
-τη βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (κόφτη) και το σχετικό αυτοκόλλητο σήμα,
-καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, βεβαίωση, ή πιστοποιητικό απαιτείται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος από τις ειδικές διατάξεις.

Για κάθε έγγραφο που ο οδηγός δεν έχει μαζί του προβλέπεται πρόστιμο ύψους 20 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το κόστος εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, ορίζεται ότι αυτό θα ανέρχεται στα 90 ευρώ. Ωστόσο, το συνολικό κόστος είναι αυξημένο λόγω της υποχρέωσης παρακολούθησης περισσότερων ωρών μαθημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται χρέωση 30 ευρώ για την εκτύπωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης.

Επίσης, σε άλλο σημείο προβλέπεται ότι τα διπλώματα θα ανανεώνονται κάθε 15 χρόνια, ενώ η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχουν ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων