Δευτέρα, 23 Μαΐου, 2022

Με ποια κριτήρια διαλέγουν προσωπικό οι ελληνικές εταιρίες;

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα την τελευταία πενταετία έχουν προσπαθήσει να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις, αλλά και οι εργαζόμενοι, ώστε οι πρώτες να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και οι δεύτεροι να βρουν εργασία.

Σύμφωνα με έρευνα της People for Business που πραγματοποιήθηκε από τις 20 Οκτωβρίου 2014 έως τις 20 Νοεμβρίου 2014, σε δείγμα 396 επιχειρήσεων, για τη δημιουργία και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στην επόμενη τριετία αναφορικά με το τι ζητούν οι εργοδότες, προέκυψε πως:

ζητούν μείωση των εργοδοτικών εισφορών (56,4%) ή την επιδότησή τους (43,75%),
ζητούν προγράμματα επαναπροσδιορισμού δεξιοτήτων για το υφιστάμενο προσωπικό (43,75) για ανέργους (40,98%) καθώς και την επιδότηση θέσεων εργασίας.
Οι επιχειρήσεις, έχοντας ήδη κάνει σε ποσοστό 80% αντικαταστάσεις προσωπικού και σχεδιάζοντας την «επόμενη ημέρα» αναζητούν στελέχη στους τομείς:

της ανάπτυξης αγορών εξωτερικού (43,75%),
του ηλεκτρονικού εμπορίου (41,14%),
των πωλήσεων (39,16%),
των social media (35,14%)
της παραγωγής (32,16%)
Τα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη για την επιλογή εργαζομένων είναι:

τα προσωπικά χαρακτηριστικά (64,19%),
οι εξειδικευμένες γνώσεις (41,16%),
η επιπρόσθετη μόρφωση (51,59%),
οι τεχνικές γνώσεις (48,59%)
τα πτυχία (40,13%)

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων