Κυριακή, 1 Αυγούστου, 2021

Μελέτη PWC: Έξι προτάσεις για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης

Την ανάγκη ενίσχυσης των θεσμών ως βάση για την ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία των πολιτών της, επισημαίνει σε νέα της έκθεση η PwC. Συγκεκριμένα, οι οικονομολόγοι της αναφέρουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια από τις κρισιμότερες καμπές της ιστορίας της, κυρίως εξαιτίας των εγγενών αδυναμιών των θεσμών της αλλά και της εξασθένισής τους.

Η μελέτη της PWC που παρουσιάστηκε χθες με τίτλο “Η ενίσχυση των θεσμών βάση για την ανάπτυξη και την ευημερία” παρουσιάζει το… manual των πέντε προτάσεων – τομή που απαιτούνται για να δουλέψει καλύτερα το Δημόσιο. Πρόκειται για την ακρίβεια για 5 άξονες προτάσεων που αφορούν στην:

  • Διοικητική ευστάθεια
  • Τη θεσμική ευστάθεια
  • Την ισχύ των νόμων
  • Το συντονισμό εντός της κυβέρνησης
  • Τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικής
  • Τη συστηματική παρακολούθηση και ρύθμιση των αγορών

Πιο αναλυτικά, τα ζητούμενα για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα η δημόσια διοίκηση σύμφωνα με τη μελέτη της PWC είναι:

Για τη διοικητική ευστάθεια η μελέτη σημειώνει την ανάγκη για εξάντληση της 4ετίας από τις κυβερνήσεις, τη διασφάλιση της συνέχειας της διοίκησης (για παράδειγμα τον ορισμό γενικών γραμματέων με θητεία και αξιολόγηση βάσει στόχων), το σταθερό φορολογικό σύστημα κ.α.

Για τη βελτίωση της ποιότητας του θεσμικού πλαισίου υπογραμμίζεται η σημασία της απλοποίησης και κωδικοποίησης όλων των ισχυόντων νόμων, η έκδοση λιγότερων και καλύτερων νόμων, η θέσπιση της υποχρέωσης κωδικοποίησης της αντίστοιχης νομοθεσίας, ως προϋπόθεση για την ψήφιση νέων νόμων ή τροποποιήσεων, η βελτίωση του πλαισίου για την καλή νομοθέτηση και η ενίσχυση της διαδικασίας της διαβούλευσης. Στην Μ. Βρετανία η επώαση των νόμων διαρκεί 18 – 54 μήνες όταν στην Ελλάδα ο αντίστοιχος χρόνος είναι από λίγες ώρες έως λίγες εβδομάδες.

Για την ισχύ του νόμου η μελέτη σημειώνει τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης και επιβολής του νόμου αλλά και της επιτάχυνσης της επιβολής της δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων υπογραμμίζεται η σημασία της αυστηρής αστυνόμευσης, της αυστηρής παρακολούθησης των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων αλλά και η ενδυνάμωση της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των δικαστηρίων. Επίσης στην ίδια θεματική υπογραμμίζεται η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων αλλά και της προστασίας της ιδιοκτησίας.

Επίσης απαιτείται συστημική βελτίωση στη διαμόρφωση και το σχεδιασμό πολιτικών για την αποτελεσματική εφαρμογή τους, που να εστιάζει:

Στη στρατηγική (σχεδιασμός πολιτικών με μετρήσιμους στόχους, εσωτερικά τμήματα ανάπτυξης σε κάθε υπουργείο κλπ), τη διακυβέρνηση (προσδιορισμός αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης, μετατροπή του κράτους σε διευκολυντή αντί για λειτουργό κλπ) τις διαδικασίες, τα υποστηρικτικά συστήματα, την οργάνωση και το ανθρώπινο δυναμικό, την αξιολόγηση της απόδοσης και το πλαίσιο χρηματοδότησης.

Όπως καταλήγει η μελέτη της PWC η βελτίωση των θεσμών αποτελεί προϋπόθεση μιας νέας αναπτυξιακής πορείας και απαιτεί αναδιοργάνωση του κράτους, με παράλληλη μείωση της κυβερνητικής πολυπλοκότητας και της πολυνομίας Η μελέτη προσθέτει ότι διοικητική και θεσμική ευστάθεια, συντονισμός και μακροπρόθεσμη αντίληψη ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, στηρίζοντας την ανάπτυξη και διευρύνοντας την ευημερία.

Σύμφωνα με τη μελέτη η συγκέντρωση κυβερνητικών λειτουργιών σε ομοιογενείς ομάδες, ο συντονισμός δράσεων, ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός, η συστηματική ανάπτυξη πολιτικής, η σταθερότητα του νομικού πλαισίου και η ενίσχυση της ρύθμισης των αγορών πρέπει να είναι τα νέα χαρακτηριστικά του ελληνικού κράτους

Τέλος όπως υπογραμμίζει η PWC, η ταχύτατη θεσμική αναμόρφωση συνιστά τον καλύτερο μηχανισμό ανάκτησης μιας μακροπρόθεσμης θετικής οικονομικής δυναμικής.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων