Κυριακή, 26 Ιουνίου, 2022

Μετακινήσεις από το ΣΔΟΕ στην ΓΓΔΕ – Πόσοι και ποιοι θα επιλεγούν (ΦΕΚ)

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, τροποποιείται ο «Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για τη μετακίνηση υπαλλήλων από υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και, ειδικότερα, ακολουθούν στα κριτήρια επιλογής των 500 προς μετακίνηση υπαλλήλων οι παρακάτω αλλαγές:

«α) Στην περίπτωση 2 της παραγράφου Α΄ του διατακτικού της απόφασης αφαιρούμε τους κλάδους ΔΕ Οδηγών, ΥΕ Επιμελητών και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.

β) Αντικαθιστούμε την παράγραφο Β’ του διατακτικού της απόφασης ως εξής:

«Β. 1. Τα κριτήρια επιλογής για τους τριακόσιους πενήντα (350) έμπειρους ή πιστοποιημένους ελεγκτές είναι τα κάτωθι:
• η σύνδεσή τους με τις μεταφερόμενες υποθέσεις από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο. Ε. προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
• το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης
• η εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών
• πέντε (5) έτη υπηρεσίας τουλάχιστον έως τη συνταξιοδότηση
• η μη ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης σε οποιοδήποτε στάδιο
• η μη ύπαρξη μακροχρόνιας απουσίας
2. Τα κριτήρια επιλογής για τους υπόλοιπους εκατόν πενήντα (150) υπαλλήλους είναι τα κάτωθι:
• η ύπαρξη ελεγκτικής εμπειρίας από 1−5 έτη.
• η πενταετής υπηρεσία και μη συμπλήρωση τριακονταετούς υπηρεσίας
• η μη ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης σε οποιοδήποτε στάδιο
• η μη ύπαρξη μακροχρόνιας απουσίας».

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ ΕΔΩ (απόφαση 4)

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων