Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023

Μεταπτυχιακές σπουδές για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση, από την ΕΕΤΑΑ

Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική από τις 7 έως τις 9 Μαίου 2015, παρουσιάστηκε στους ενδιαφερόμενους για πρώτη φορά, το Πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση, που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε συνεργασία με τη σύμπραξη τεσσάρων Πανεπιστημίων.Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε συνεργασία με τη σύμπραξη των Πανεπιστημίων
• Πελοποννήσου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων),
• Πειραιώς (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων),
• Δημοκρίτειου Θράκης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) και
• Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών),
βρίσκεται στην τελική φάση της διοργάνωσης ενός καινοτόμου Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση, το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.Το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών είναι μια καινοτόμος και πρωτοποριακή πρωτοβουλία, την οποία στηρίζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), αφού είναι το πρώτο που δημιουργείται με σκοπό την κάλυψη σημαντικών αναγκών εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης στελεχών της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, αλλά και για τη δημιουργία νέων στελεχών και την κατάρτιση νέων επιστημόνων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
Σκοπό του δια-πανεπιστημιακού, δια-τμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση’’ αποτελεί η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες φοιτητές, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και τις προκλήσεις των φορέων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Πρόκειται για μία διεπιστημονική προσέγγιση των κρίσιμων ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αποτελεσματικότητα της οποίας διασφαλίζεται από το συνδυασμό θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης και τη διδασκαλία εξειδικευμένων μεθοδολογικών εργαλείων, τα οποία και ανταποκρίνονται στο ιδιαίτερο περιβάλλον και τις μεταρρυθμιστικές προκλήσεις της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το ΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση” θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, μετά από πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σε τρεις κατευθύνσεις:
• Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
• Οικονομικής Λειτουργίας και
• Κοινωνικής Πολιτικής

Το κοινό ΠΜΣ θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και οι τόποι διεξαγωγής του θα είναι η Κομοτηνή, η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε Τμήμα. Η επισυναπτόμενη Πρόθεση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μια συνεχή επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους για το συμμετοχή τους στο κοινό ΠΜΣ, παρέχοντας περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Η έναρξη υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση” θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2015, ενώ η έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2015.
Τα μαθήματα θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σαββατοκύριακα. Όσον αφορά στο κόστος των διδάκτρων, θα είναι χαμηλό.

Η συνεργασία της ΕΕΤΑΑ και των Πανεπιστημίων αναδεικνύει τόσο το δυναμισμό και την εξωστρέφεια των εμπλεκομένων φορέων όσο και τις συνέργειες που πρόκειται να αναδειχθούν μέσα από αυτή την κοινή προσπάθεια.

Αξίζει να τονίσουμε τέλος ότι, το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, ήταν μεγάλο.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων