Δευτέρα, 16 Μαΐου, 2022

Ο επίσημος όρκος ανάληψης καθηκόντων του Αβραμόπουλου στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο (ΒΙΝΤΕΟ)

Σήμερα στο Λουξεμβούργο, ο Έλληνας Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, μαζί με τα μέλη του Κολλεγίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έδωσαν επίσημο όρκο ανάληψης καθηκόντων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεσμεύτηκαν να ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και σύμφωνα με το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών.

Όρκος:
Διοριζόμενος ως Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατόπιν της ψήφου εγκρίσεως εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
αναλαμβάνω επισήμως την υποχρέωση:

– να τηρώ τις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων μου·
– να ασκώ τα καθήκοντά μου με πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης·
– κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, να μην επιζητώ και να μη δέχομαι υποδείξεις από κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα ή οργανισμούς·
– να απέχω από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά μου ή την εκτέλεση του έργου μου·

Τελώ εν γνώσει της υποχρεώσεως που υπέχει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβεται τη φύση των καθηκόντων αυτών και να μην επιδιώκει να επηρεάζει τα μέλη της Επιτροπής κατά την εκτέλεση του έργου τους.
Επιπλέον, αναλαμβάνω τη δέσμευση να τηρώ, κατά τη διάρκεια της θητείας μου και μετά τη λήξη της, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση μου, ιδίως τις υποχρεώσεις εντιμότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, μετά τη λήξη της θητείας μου, ορισμένων θέσεων ή ορισμένων πλεονεκτημάτων.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων