Δευτέρα, 5 Ιουνίου, 2023

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα στήριξης 3.000 ανέργων

Στην προώθηση των επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων προχωρά η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προβλέπεται ότι από τους συνολικά 3.000 συμμετέχοντες, οι 1.950 θα είναι έως 24 ετών (780 άνδρες και 1.170 γυναίκες). Ο αριθμός των συμμετεχόντων, ηλικίας από 25 έως 29 ετών, θα είναι 1.050, εκ των οποίων οι 420 άνδρες και οι 630 γυναίκες. Προτεραιότητα, πάντως, θα δοθεί από το πρόγραμμα στους μακροχρόνια ανέργους. Η δράση απευθύνεται σε συνολικά 3.000 ανέργους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 1,263 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την πρόσκληση, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018 και η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ήδη, πάντως, έχει ξεκινήσει από την περασμένη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου, η υποβολή των αιτήσεων. Σημειώνεται ότι στόχος αρχικά του προγράμματος είναι να καθοδηγήσει τους ανέργους, οι οποίοι θα πάρουν μέρος σε αυτό, ώστε να μπορέσουν να καταρτίσουν ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια. Έτσι, σε δεύτερο επίπεδο και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν την επιχειρηματική ιδέα σε επιχειρηματικό σχέδιο. Στη συνέχεια, οι άνεργοι που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα θα λάβουν επιχορήγηση για τη δημιουργία της επιχείρησής τους.

Στη συνέχεια, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις έργων για να προχωρήσει η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) – ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο σύστημα, αφενός τα στελέχη του δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων, αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων