Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021

Οι δικηγόροι ζητούν κατάργηση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες τους

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Γιώργο Ντάσση, είχε χθες ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, Δημήτρης Βερβεσός. Σε αυτήν συμμετείχαν ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής ΟΚΕ, Νίκος Αλεξόπουλος, και οι δικηγόροι Αθηνών, Πάνος Αλεξανδρής και Σοφία Κατσίνα (μέλος της ελληνικής ΟΚΕ).

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το ζήτημα της κατάργησης, ή έστω της δραστικής μείωσης του ΦΠΑ για τις δικηγορικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο του σχετικού σχεδίου Οδηγίας που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει του ότι έχει ζητηθεί θεσμικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων σημειώνει ότι η πρόταση Οδηγίας [COM/2018/020 final – 2018/05 (CNS)] -που σκοπό έχει την ομογενοποίηση των καθεστώτων ΦΠΑ στην ΕΕ- προτείνει δυο μόνον κλίμακες για όλα τα κράτη – μέλη, με κατώτατο συντελεστή το 5 %.

Αφήνει, κατά τα λοιπά, στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίσουν το ύψος των συντελεστών κάθε κλίμακας. Στον ανώτερο συντελεστή του Παραρτήματος του σχεδίου Οδηγίας απαριθμείται μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών, όπως τα είδη πολυτελείας, τα οποία υποχρεωτικώς εντάσσονται σε αυτόν για όλα τα Κράτη-Μέλη. Μεταξύ αυτών δεν συμπεριλαμβάνονται οι νομικές υπηρεσίες.

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας εξήγησε στον ομόλογό του ότι η επιβολή ΦΠΑ 24% στις δικηγορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δικονομικές πράξεις, λειτουργεί ως δυσανάλογο και επαχθές αντικίνητρο για την πρόσβαση των οικονομικά αδύναμων πολιτών στη Δικαιοσύνη. Επιπρόσθετα, καταλήγει σε άνιση μεταχείριση μεταξύ εκείνων των διαδίκων που έχουν, και εκείνων που δεν έχουν, την ιδιότητα του επιτηδευματία, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας των διαδίκων, καθώς οι πρώτοι έχουν την δυνατότητα να εκπέσουν – συμψηφίσουν τον ΦΠΑ, ενώ οι άλλοι όχι.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής ΟΚΕ υποστήριξε τις ελληνικές θέσεις και δεσμεύθηκε ότι θα συμβάλει στο μέτρο των δυνάμεών του, ώστε η μεταχείριση των δικηγορικών υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά ιδίως την δικαστηριακή δικηγορία, να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, που κατοχυρώνει το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, ισότιμα για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους δυνατότητας. Στο πλαίσιο αυτό θεώρησε εύλογο οι δικηγορικές υπηρεσίες να υπαχθούν στον κατώτατο συντελεστή ΦΠΑ, που προβλέπεται στην ΕΕ.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων