Πέμπτη, 5 Αυγούστου, 2021

Οι εξαγωγές αντιστάθμισαν τις απώλειες για τη Μότορ Όϊλ

Γράφει η Πηνελόπη Μητρούλια

Η αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 5,18% αντιστάθμισε τη μείωση του κύκλου εργασιών της Μότορ Όϊλ το 2014. Έτσι ο κύκλος εργασιών, παρά το γεγονός ότι ο όμιλος πραγματοποίησε τις δραστηριότητές του, υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες, των τελευταίων ετών, για τον κλάδο διύλισης, ήταν μικρότερος μόλις κατά 232,2 εκ. ευρώ (9,05 δις ευρώ, έναντι 9,28 δις), δηλαδή -2,5%, σε σχέση με το 2013.

Έτσι σε επίπεδο ομίλου, το 2014, κατεγράφησαν κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 51,48 εκ. ευρώ, σε σχέση με 185 εκ  το 2013. Οι ζημιές προ φόρων ήταν 108 εκ. έναντι κερδών 19,94 εκ. το 2013 και οι ζημιές χρήσεως μετά από φόρους 83,18 εκ., έναντι ζημιών 4,54 εκ. το προηγούμενο έτος. Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, με πωλήσεις περίπου 7,43 δις ευρώ, το περασμένο έτος (7,84 δις το 2013), κατεγράφησαν κέρδη EBITDA 13 εκ. (151,1 εκ. το 2013), ζημιές προ φόρων, 112 εκ. (έναντι κερδών 23,17 εκ. το 2013), και, μετά φόρων, 87 εκ. (έναντι κερδών 5,57 εκ. το 2013).

Από την ανάλυση των στοιχείων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του ομίλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πωλήσεις εξωτερικού αποτελούσαν το 54,21%, του κύκλου εργασιών το 2014, έναντι 54,79% το 2013.

Εξάλλου και από την ανάλυση των στοιχείων πωλήσεων της Εταιρίας διαφαίνεται, ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Διυλιστηρίου. Οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν σε ποσοστό 64,75% επί του κύκλου εργασιών το 2014 έναντι 64,40% το 2013.

Το μικτό κέρδος, του ομίλου διαμορφώθηκε σε 270,72 εκ. ευρώ, έναντι 318,83 εκ. της προηγούμενης χρονιάς, μειωμένο κατά 15,09%. Την ίδια ώρα, το μικτό κέρδος της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 79,57 εκ. ευρώ, έναντι 154,16 εκ., του 2013, δηλαδή ήταν μειωμένο κατά 48,38%.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αρνητική επίπτωση από την αποτίμηση αποθεμάτων ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της εταιρίας δεδομένου ότι η τιμή του dated brent παρουσίασε ιδιαίτερα έντονη αποκλιμάκωση το τελευταίο τρίμηνο του 2014 και συγκεκριμένα από 94,80 δολ./βαρέλι στις 30.9.2014 υποχώρησε στα χαμηλά έτους των 54,98 δολ./βαρέλι στις 31.12.2014.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων