Τρίτη, 29 Νοεμβρίου, 2022

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στο Δημόσιο θα βρίσκουν τον… μέντορά τους

Από το 2015 όσοι προσλαμβάνονται στο Δημόσιο θα έχουν το καθεστώς του δόκιμου υπαλλήλου, που θα παίρνει τον δόκιμο μισθό. Ο δημοσιουπαλληλικός κώδικας προβλέπει ήδη μια τέτοια δοκιμαστική περίοδο δύο ετών, η οποία όμως στην πράξη δεν ισχύει, αφού όλοι συνεχίζουν κανονικά. Με βάση τις αποφάσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, από τον επόμενο χρόνο οι δόκιμοι θα είναι πραγματικά δόκιμοι, δηλαδή θα αξιολογούνται και με βάση τη “βαθμολογία” τους θα αποφασίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών αν θα παραμείνουν ή όχι στην υπηρεσία στην οποία τοποθετήθηκαν.

Το καθοριστικό πρόσωπο για την εξέλιξή τους θα είναι ο «μέντορας». Πρόκειται για έμπειρο υπάλληλο που γνωρίζει καλά το συγκεκριμένο αντικείμενο και ο οποίος αναλαμβάνει την καθοδήγηση του δόκιμου υπαλλήλου. Τον εκπαιδεύει, τον συμβουλεύει, τον παρακολουθεί και κάθε τρίμηνο υποβάλλει έκθεση προοόδου στον προϊστάμενο του δόκιμου υπαλλήλου.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων