Τετάρτη, 18 Μαΐου, 2022

Οι σχέσεις της κοινωνίας αξιών με τα ΜΜΕ

Από τον Καθηγητή Δ. Μπουραντά
Πρόεδρος της Κοινωνίας Αξιών

Τα ΜΜΕ (συμβατικά και ηλεκτρονικά) κατέχουν τεράστια δύναμη επιρροής των πολιτικών προτύπων, του πολιτικού πολιτισμού, των πολιτικών επιλογών και συμπεριφορών των πολιτών. Εκτός αυτού, διαθέτουν τεράστια δυνατότητα να επηρεάζουν τα πολιτικά υποκείμενα (πρόσωπα, κόμματα, κυβερνήσεις, συνδικάτα κλπ), τις πολιτικές διεργασίες, τη διατήρηση ή την αλλαγή του πολιτικού κατεστημένου. Ασφαλώς, υπάρχει ένα πολύχρωμο τοπίο ΜΜΕ σε ότι αφορά το πώς αντιλαμβάνονται της αποστολής τους, την κοινωνική τους ευθύνη, τις στρατηγικές, τις πρακτικές και την κερδοφορία τους που είναι ασφαλώς όρος επιβίωσης. Έτσι θα μπορούσε κανείς να κάνει ταξινομήσεις με διάφορα κριτήρια. Μια σημαντική όμως διάκριση είναι η ακόλουθη. Πρώτον, υπάρχουν ΜΜΕ που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση με το κατεστημένο πολιτικό σύστημα και προσωπικό και κατά συνέπεια επιδιώκουν τη διατήρησή του. Για την επιβίωση τους αξιοποιούν τα προνόμια από αυτή τη σχέση με τα πολιτικά υποκείμενα και την εκλογική τους βάση. Έτσι αυτά τα ΜΜΕ αποτελούν σημαντικά εμπόδια εισόδου νέων πολιτικών προσώπων και σχηματισμών και δεν επιτρέπουν την εξέλιξη και την αλλαγή που απαιτούν οι εκάστοτε νέες προκλήσεις και ανάγκες της κοινωνίας.

Στον αντίποδα αυτών υπάρχουν ΜΜΕ που είτε λόγω αξιών, είτε λόγω στρατηγικής επιβίωσης είναι ανοιχτά στις πολιτικές αλλαγές και ευνοούν την ανάδειξη νέων πολιτικών σχηματισμών και προσώπων.

Μια άλλη διάκριση μεταξύ των ΜΜΕ που θα μπορούσε να κάνει κανείς βασίζεται στο κριτήριο της αντικειμενικής ενημέρωσης ή της προπαγάνδας το οποίο βεβαίως συνδέεται με την ακεραιότητα, την εντιμότητα και τη διαφάνεια.

Με βάση τις παραπάνω διακρίσεις ως ηγετικό στέλεχος ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, δηλαδή, της Κοινωνίας Αξιών που πιστεύει σε ένα δημιουργικό, ηθικό και αποτελεσματικό πολιτικό πολιτισμό δεν μπορώ να δω τις σχέσεις με τα ΜΜΕ παρά μόνο στη βάση του ιδεολογικού και κυρίως του συγκεκριμένου αξιακού μας υποβάθρου. Δηλαδή, δεν υπάρχει το δίλημμα «τήρηση των αξιών ή καλές σχέσεις με ΜΜΕ». Και αυτό είναι εφικτό αφού τα ΜΜΕ που σέβονται τις αξίες ενός νέου κόμματος είναι επαρκή για την επικοινωνία με τους πολίτες. Έτσι τις σχέσεις που χτίζουμε με τους ανθρώπους των ΜΜΕ στηρίζονται στη διαφάνεια, την ακεραιότητα, τον αμοιβαίο σεβασμό και το κοινό καλό κατά τον Αριστοτέλη.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων