Κυριακή, 25 Ιουλίου, 2021

Όλα τα κριτήρια για δωρεάν ρεύμα

Γράφει η Πηνελόπη Μητρούλια

Από τις 20 Απριλίου, έως και τις 20 Μαΐου θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις για δωρεάν επανασύνδεση των ηλεκτρικών παροχών που έχουν αποκοπεί λόγω οφειλών προς τη ΔΕΗ και δωρεάν παροχή ρεύματος έως 300 KWh το μήνα δηλαδή 1200 KWh το τετράμηνο.
Τα επιλογής των δικαιούχων είναι εισοδηματικά και περιουσιακά με βάση τη χρήση του 2013. Η δωρεάν παροχή ρεύματος αφορά εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που θα εκδοθούν για κάθε δικαιούχο από την ένταξή του στη ρύθμιση και μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2015.
Αυτά προβλέπονται στην υπουργική απόφαση που καθορίζει τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το χρόνο υποβολής τους προκειμένου να επωφεληθούν από τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 4320/2015, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Η απόφαση υπογράφεται από τους υπουργούς Νίκο Βούτση (Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), Γιάννη Βαρουφάκη (Οικονομικών), Παναγιώτη Λαφαζάνη (Παραγωγικής Ανασυγκρότησης) και Πάνου Σκουρλέτη (Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) και τους αναπληρωτές υπουργούς Γιώργο Κατρούγκαλο (Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), Νάντια Βαλαβάνη (Οικονομικών), Δημήτρη Μάρδα (Οικονομικών) και Θεανώ Φωτίου (Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

Σύμφωνα με την απόφαση το εισόδημα των δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: 2.400 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 3.600 € ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.200 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000 € ετησίως. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

Αναλυτικά τα όρια εισοδήματος διαμορφώνονται ως εξής:
• Μεμονωμένο άτομο 2.400 €
• Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 3.600€
• Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 4.200€
• Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 4.800€
• Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 5.400€
• Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη 6.000€
Ως πραγματικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, θεωρείται το συνολικό καθαρό εισόδημα όλων των κατηγοριών, που προκύπτει αφού αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας στη διάρκεια του έτους 2013 όλοι οι φόροι, εισφορές για κοινωνική ασφάλιση, κρατήσεις του Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου και εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

Τα περιουσιακά κριτήρια για την υπαγωγή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης καθορίζονται ως εξής:
α. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
Δικαιούχοι που δεν είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο θα πρέπει -παράλληλα με την αίτηση για επανασύνδεση και δωρεάν ρεύμα- να κάνουν αίτηση ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ή εναλλακτικά να «επισκεφθούν» τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων

spot_img