Παρασκευή, 12 Αυγούστου, 2022

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ΟΤΑ για τον ΕΝΦΙΑ – Τι προβλέπεται για τα ακίνητα των νομικών προσώπων – Πότε λήγει η προθεσμία της διόρθωσης στοιχείων

Διευκρινίσεις για την  φορολόγηση του ΕΝΦΙΑ των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου παρείχε η γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων, με ανακοίνωσή της.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι δεν εμπίπτουν στη φορολόγηση του ΕΝΦΙΑ τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ενώ διευκρινίζει ότι όσα νομικά πρόσωπα δικαιούνται απαλλαγής και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει σωστά τις προβλεπόμενες ενδείξεις, ώστε να τύχουν της ορθής εκκαθάρισης του φόρου, μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων «ο ΕΝΦΙΑ για τα νομικά πρόσωπα υπολογίζεται βάσει των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), ετών 2013 και 2014. Ειδικά το έτος 2014 (έτος πρώτης εφαρμογής του ΕΝΦΙΑ), τα νομικά πρόσωπα τα οποία δικαιούνται της απαλλαγής του άρθρου 3 και των μειώσεων των άρθρων 4 και 5 του ν. 4223/2013, όφειλαν να υποβάλουν δήλωση, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ενδείξεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εκκαθαρισθεί ορθά ο φόρος».

Να σημειωθεί ότι μεταξύ των ακινήτων που απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4223/2013, είναι αυτά που ανήκουν σε ΟΤΑ, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο. Οι ανώνυμες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Βασική προϋπόθεση όπως διευκρινίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, οι παραπάνω φορείς να έχουν συμπληρώσει τις αντίστοιχες ενδείξεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εκκαθαριστεί ο φόρος.

HTML tutorial

«Επομένως,  σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης των δηλώσεων δε θα είναι δυνατό να υπολογιστεί σωστά ο ΕΝΦΙΑ. Επειδή δε το 2014 ήταν η πρώτη εφαρμογή του φόρου, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους φορολογουμένους να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, προκειμένου να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, εμπρόθεσμα μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2014. Όσα νομικά πρόσωπα δικαιούνται απαλλαγής, οφείλουν να συμπληρώσουν ορθά στις δηλώσεις τους τις προβλεπόμενες ενδείξεις, ώστε να τύχουν της ορθής εκκαθάρισης του φόρου» καταλήγει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Αναλυτικά η  ανακοίνωσή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων:

Α) Στις 14-10-2014 στελέχη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προσήλθαν στα γραφεία της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου και ενημερώθηκαν για το σωστό τρόπο καταγραφής των ακινήτων τους, ώστε να απεικονιστεί σωστά η περιουσιακή της κατάσταση, προκειμένου να υπολογισθεί ορθά η φορολογική υποχρέωση και να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο απαλλαγές.

Β) Ο ΕΝΦΙΑ για τα νομικά πρόσωπα υπολογίζεται βάσει των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), ετών 2013 και 2014. Ειδικά το έτος 2014 (έτος πρώτης εφαρμογής του ΕΝΦΙΑ), τα νομικά πρόσωπα τα οποία δικαιούνται της απαλλαγής του άρθρου 3 και των μειώσεων των άρθρων 4 και 5 του ν. 4223/2013, όφειλαν να υποβάλουν δήλωση, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ενδείξεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εκκαθαρισθεί ορθά ο φόρος.

Γ) Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, απαλλάσσονται από το φόρο για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους για σκοπούς πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, αθλητικούς, κοινωφελείς κ.λπ.

Δ) Επομένως σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης των δηλώσεων δε θα είναι δυνατό να υπολογιστεί σωστά ο ΕΝΦΙΑ. Επειδή δε το 2014 ήταν η πρώτη εφαρμογή του φόρου, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους φορολογουμένους να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, προκειμένου να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, εμπρόθεσμα μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2014. Όσα νομικά πρόσωπα δικαιούνται απαλλαγής, οφείλουν να συμπληρώσουν ορθά στις δηλώσεις τους τις προβλεπόμενες ενδείξεις, ώστε να τύχουν της ορθής εκκαθάρισης του φόρου.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων