Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Παράλληλη ασφάλιση: Έως 31/12 οι αιτήσεις επιλογής φορέα για να συνεχιστεί η ασφάλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε από την Βουλή αλλά εκκρεμεί η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4387/2016 αναφορικά με την ασφάλιση προσώπων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για την ίδια απασχόληση. Ειδικότερα:

  • αίρεται η διάταξη της μη εφαρμογής της υποχρέωσης καταβολής της προβλεπόμενης ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, για τη δεύτερη αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα.
  • δύνανται, παλαιοί ασφαλισμένοι, για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς έως 31.12.2016, να:
    i) υποβάλλουν μέχρι 31.12.2022 δήλωση επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών στον e-Ε.Φ.Κ.Α., με την οποία επιλέγουν τον ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στην ασφάλιση του οποίου θα προσμετράται ο χρόνος ασφάλισής τους υποχρεωτικά από 01.01.2017 και εφεξής.
    ii) επιλέγουν εάν θα συνεχίσουν προαιρετικά να καταβάλουν εισφορές και στον δεύτερο πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στον οποίο υπάγονται, καταβάλλοντας οι ίδιοι επί των αποδοχών τους το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου.

Σύμφωνα με την Ανάλυση Συνεπειών της Ρύθμισης:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται δικαίωμα στους ασφαλισμένους αυτούς, με αίτησή τους προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., να επιλέξουν πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, η οποία αίτηση για λόγους ασφάλειας δικαίου θα πρέπει να υποβληθεί σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι τις 31.12.2022 και θα ανατρέχει στην 1η.1.2017.

Με τον τρόπο αυτόν, τα ανωτέρω πρόσωπα θα επιλέξουν τον πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, με τις διατάξεις του οποίου θα συνεχίζουν την ασφάλισή τους εντός του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Η πρόβλεψη καταλαμβάνει και ασφαλισμένους που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, προκειμένου να καθοριστεί η αρμόδια εντός του eΕ.Φ.Κ.Α. υπηρεσία για την επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησής τους, καθώς και ασφαλισμένοι που έχουν επιλέξει ή επιλέγουν και την προαιρετική καταβολή δεύτερης εισφοράς, δεδομένου ότι και για τους τελευταίους πρέπει να καθοριστεί ο φορέας με βάση τις διατάξεις του οποίου καταβάλλει τις αναλογούσες εισφορές ο εργοδότης.

  • Με την εν λόγω ρύθμιση ορίζεται, επίσης, ότι η επιλογή πρώην φορέα, τομέα, κλάδου ή λογαριασμού δεν θα οδηγήσει σε επιστροφή επιπλέον εισφορών που είχαν καταβληθεί ή σε αναζήτηση επιπλέον εισφορών που δεν είχαν καταλογισθεί για το διάστημα από 1ης.1.2017 έως τον μήνα της υποβολής της δήλωσης.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων