Τρίτη, 27 Ιουλίου, 2021

Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των επιστημών της συμπεριφοράς στη διαμόρφωση πολιτικής

Οι επιστήμες της συμπεριφοράς, συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικά πεδία όπως η ψυχολογία, η οικονομία και οι νευροεπιστήμες, για να συγκεντρώσουν στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις στην καθημερινή τους ζωή και πως ενεργούν για να τις υλοποιήσουν.

Τροφοδοτούν όλο και περισσότερο τη χάραξη πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται, ερμηνεύουν και αντιδρούν στα πλαίσια διαφορετικών τομέων πολιτικής. Έκθεση του ΚΚΕρpdfπαρουσιάζει, για πρώτη φορά, πολυάριθμες παρεμβάσεις διαμόρφωσης πολιτικής με βάση την γνώση για τις συμπεριφορές σε 32 ευρωπαϊκές χώρες και προτείνει μια ευρύτερη ανταλλαγή πρακτικών.

Ο κ. Tibor Navracsics, Ευρωπαίος Επίτροπος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, υπεύθυνος για το ΚΚΕρ, δήλωσε κατά την παρουσίαση της έκθεσης «Οι επιστήμες της συμπεριφοράς εισάγουν νέους τρόπους σκέψης και νέες μεθόδους στη χάραξη πολιτικής. Μας καλούν να δοκιμάσουμε πριν αναλάβουμε δράση, και πριν σχεδιάσουμε νέες πολιτικές λύσεις έχοντας κατά νου τους πραγματικούς ανθρώπους. Τώρα πρέπει να δούμε πώς η γνώση της συμπεριφοράς μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της σήμερα η ΕΕ, όπως η αναζήτηση μιας ισχυρότερης οικονομικής μεγέθυνσης και ίσως και η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Θέλω οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, οι ερευνητές και οι πολίτες να συνεργαστούν για την αποτελεσματικότερη χρήση των εφαρμογών στον τομέα της συμπεριφοράς».

Οι συντάκτες της έκθεσης προσδιορίζουν τομείς στους οποίους υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση και στους οποίους θα πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες. Η γνώση της συμπεριφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη δυνητικών προβλημάτων επιβολής του νόμου ή προβλημάτων εφαρμογής, τα οποία θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα μιας δράσης που φαίνεται σωστή θεωρητικά. Οι συντάκτες καλούν τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής και την ακαδημαϊκή κοινότητα να συνεργαστούν στενότερα. Επισημαίνουν επίσης το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλες αναξιοποίητες συλλογές δημόσιων δεδομένων από τις οποίες θα μπορούσαν να αντληθούν συναφή αποδεικτικά στοιχεία. Τέλος, απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τη χρήση της προσέγγισης με βάση τη συμπεριφορά και του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου των παρεμβάσεων της πολιτικής της συμπεριφοράς, ενώ η αποτελεσματική επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων με τους πολίτες μπορεί να αυξήσει τη δημόσια υποστήριξη για τις πολιτικές στον τομέα της συμπεριφοράς και να περιορίσει τον σκεπτικισμό των πολιτών.

Στην Ελλάδα, οι επιστήμες της συμπεριφοράς χρησιμοποιούνται για την χάραξη πολιτικής από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και σε ερευνητικό επίπεδο από το εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και από το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων

spot_img