Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2022

Ποιοι ανασφάλιστοι άνω των 67 και υπό ποιες προϋποθέσεις θα λάβουν το επίδομα των 360 ευρώ

Με βασική προϋπόθεση την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας, θα μπορούν οι ανασφάλιστοι υπερήλικες να λάβουν το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης των 360 ευρώ.

Όπως γράφει η Καθημερινή, η απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Εργασίας, Τ.Πετρόπουλος, καθορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Για να πάρει κανείς το επίδομα πρέπει σωρευτικά:

-να έχει συμπληρώσει τα 67
-να μην λαμβάνει ή να μη δικαιούται σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα μεγαλύτερη από 360 ευρώ (σε όσους παίρνουν σύνταξη μικρότερη από 360 ευρώ δίνεται μόνο η διαφορά)
-να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 15 έτη
-να έχει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 4.320 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 8.640 ευρώ, φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας κάτω από 90.000 ευρώ και τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης κινητής περιουσίας κάτω από 6.000 ευρώ

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας, εκτυπώνεται, υπογράφεται και αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση για τον χρόνο έναρξης της συνταξιοδότησης και το ποσό της σύνταξης όπως και για το αν δικαιούνται ΕΚΑΣ (σε περίπτωση συνταξιούχων) ή πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα της αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης, για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρα του εξωτερικού.

Η βεβαίωση από ελληνικούς φορείς και το Δημόσιο μπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων