Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, 2021

Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση κάλυψης τόκων ενήμερων δανείων

Πολύτιμη χείρα βοηθείας σε περίπου 100.000 υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα πλήττονται απ’ τον κορωνοϊό με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις τους προσφέρει το πρόγραμμα κάλυψης των τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων. Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε με 750 εκατ. ευρώ κεφάλαια και την προοπτική να φθάσει τα 1,2 δισ, μπορούν να κατατεθούν ως τις 30 Ιουνίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και πιο συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ependyseis.gr/mis.

«Ο στόχος μας, σε αυτή τη φάση της κρίσης που διανύουμε, είναι να μείνουν οι επιχειρήσεις ζωντανές», λέει στο business stories .gr ο υφυπ. Ανάπτυξης κ. Γιάννης Τσακίρης, υπεύθυνος για την κατάρτιση του προγράμματος. Και συμπληρώνει: «με την κάλυψη των τόκων για τρεις μήνες αρχικά, πετυχαίνουμε ουσιαστικά να κρατήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντός του τραπεζικού συστήματος δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διατηρήσουν τα επιχειρηματικά τους δάνεια ενήμερα, δηλαδή «πράσινα», αλλά κυρίως να καλύψουν άλλες πιο ανελαστικές δαπάνες. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε τη λειτουργία τους σήμερα και μαζί με τα κατάλληλα εργαλεία που ήδη σχεδιάζουμε και άμεσα θα διαθέσουμε στην αγορά θα μπορούν να προχωρήσουν σε μία δυναμική επανεκκίνηση την επαύριον της κρίσης. Από αυτό το άμεσο κεφαλαίο κίνησης υπολογίζουμε ότι ωφελούνται περισσότερες από 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται, αν θέλετε, και για μια επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών και όλων όσοι συνέχισαν να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους.».

Οι δικαιούχοι

Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης για μία εταιρεία μπορεί να φθάσει ως τις 800.000 ευρώ. «Καλύπτονται όλα τα είδη δανείων, ακόμη και αυτά που ήταν παλαιότερα επιδοτούμενα ή ακόμη και αυτά του ΤΕΠΙΧ», λέει ο κ. Τσακίρης. Και προσθέτει: «Επίσης, με αυτό το πρόγραμμα καλύπτονται και οι τόκοι αλληλόχρεων λογαριασμών των επιχειρήσεων, για το συνολικό υπόλοιπο στις 31/3/2020 ανεξαρτήτως αν είχε χρησιμοποιηθεί πριν ή αν θα χρησιμοποιηθεί στο τρέχον διάστημα. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και η λογική πίσω από αυτή την απόφαση είναι ότι τέτοιου είδους εργαλεία πρέπει να μείνουν ενεργά για την κάθε επιχείρηση, διότι είναι αυτά που υποστηρίζουν την καθημερινή και ομαλή λειτουργία της οικονομίας».

Συνολικά δικαιούχοι είναι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις , ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα, οι οποίες στις 19 Μαρτίου δραστηριοποιούνταν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), απασχολούν έως 250 εργαζόμενους και έχουν τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ.
«Μας ενδιαφέρει η επιχείρηση να έχει έστω και έναν ΚΑΔ ενεργό,από αυτούς που αναφέρονται στο παράρτημα της Υπουργικής Απόφασης,χωρίς να είναι υποχρεωτικό να είναι ο κύριος ΚΑΔ ή αυτός με τα μεγαλύτερα έσοδα», σημειώνει ο υφυπ. Ανάπτυξης.

Βασική προϋπόθεση υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι τα δάνεια να είναι ενήμερα στις 31.12.2019, οπότε και οι ίδιες οι εταιρείες να μην εμφανίζονται προβληματικές προ της έξαρσης του κορωνοϊού. Παράλληλα οι επιχειρήσεις θα δεσμεύονται ότι θα απασχολούν την 31 Δεκεμβρίου 2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19η Μαρτίου 2020. Επίσης δεν θα πρέπει να έχουν την τελευταία διετία πρόστιμα απ’ το ΣΕΠΕ για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως πχ η αδήλωτη εργασία.

Απλή, ψηφιακή διαδικασία
Η διαδικασία γίνεται αμιγώς ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση και την επισύναψη τεσσάρων υπεύθυνων δηλώσεων, οι οποίες βρίσκονται, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, τυποποιημένες και διαθέσιμες σε επεξεργάσιμη μορφή στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, ενώ επισημαίνεται ότι δεν θα απαιτηθούν κατά την υποβολή και την αξιολόγηση άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής.

«Εξίσου σημαντικό είναι πως πρόκειται για την πιο απλή διαδικασία υποβολής και έγκρισης επιχορήγησης που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας, η οποία σαφέστατα είναι εναρμονισμένη και με τη λογική της αποφυγής των άσκοπων μετακινήσεων», λέει ο κ. Τσακίρης. «Ο επιχειρηματίας υποβάλλει την αίτηση του μαζί με τα δικαιολογητικά αμιγώς ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και σε κανένα στάδιο της διαδικασίας δεν απαιτείται η φυσική του παρουσία στην τράπεζα ούτε η προσκόμιση κάποιου έντυπου υλικού. Όσο για τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να επισυνάψει,αυτά είναι μόλις τέσσερα, δηλαδή τρεις υπεύθυνες δηλώσεις και ένα επισυναπτόμενο αρχείο από τοTAXISnet», προσθέτει.
«Δεν αντιμετωπίζονται ως δυνητικοί παραβάτες»

Όπως τονίζει «το πρόγραμμα αυτό είναι επιχορήγηση, το οποίο σημαίνει ότι δεν τίθεται ζήτημα επιστροφής χρημάτων. Και εδώ οφείλω να αναφέρω ότι ουσιαστικά είναι το πρώτο πρόγραμμα που δεν αντιμετωπίζει τις επιχειρήσεις σαν δυνητικούς παραβάτες των όρων που θέτει και γι’αυτόν τον λόγο δεν απαιτεί και εξαντλητικούς ελέγχους πριν από την έγκριση. Οι τυπικές προϋποθέσεις που πρέπει να επιβεβαιωθούν είναι οι ελάχιστες, αυτές δηλαδή που θέτουν οι κοινοτικοί κανονισμοί».

Σημειωτέον ότι η ενημερότητα κρίνεται αποκλειστικά για το επιδοτούμενο δάνειο και όχι για το συνολικό προφίλ της επιχείρησης και υπολογίζεται στη μη υπέρβαση των 90 ημερών άνευ πληρωμής με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2019 ή εναλλακτικά την 29/02/2020.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη επιχορήγηση δεν χορηγείται δυνάμει του κανονισμού de minimis, συνεπώς δεν συνυπολογίζονται για τη χορήγησή της λοιπές ενισχύσεις de minimis που έχει λάβει η δεδομένη επιχείρηση την τελευταία τριετία.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν καθημερινά (09:00 – 17:00) και στον τηλεφωνικό αριθμό 1520.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων