Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Πώς τα ρομπότ εξασφαλίζουν επιχειρηματική συνέχεια στην κρίση

του Γεράσιμου Γερολυμάτου*
Σεισμός. Ιός. Ηλεκτρονική επίθεση. Διάφορες απειλές που μπορεί να διαταράξουν την ζωή μας αναδύονται περισσότερο από ποτέ, χάρη στην αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας στις επιχειρηματικές διαδικασίες, στις προσδοκίες των καταναλωτών και στην ταχεία αύξηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Σπάνια υπάρχει χρόνος για προειδοποίηση σχετικά με το πότε θα υπάρξει διακοπή, γι’ αυτό και η σύγχρονη ελληνική βιομηχανία χρειάζεται ένα σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας (business continuity plan) με βάση το συνδυασμό ρομποτικής τεχνολογίας, συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα σύγχρονος σχεδιασμός που περιγράφει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ή βιομηχανία με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων και αυτόνομων συνεργατικών ρομπότ.

Στην παρούσα φάση, πρέπει άμεσα να προσδιοριστεί το εύρος των σχετικών προβλημάτων στη διαδικασία παραγωγής, σχετικοί κίνδυνοι που θα προκαλέσουν ζητήματα και αλλαγή της καθημερινής παραγωγικής διαδικασίας. Κάθε προσδιορισμένος κίνδυνος ή προβληματισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύνολο προσωρινών μέτρων ή γρήγορων διορθώσεων που διασφαλίζουν τη λειτουργία των σημαντικότερων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δίχως κενά.

Οι κορυφαίες προτεραιότητες των βιομηχανιών τείνουν να είναι οι άνθρωποί τους, οι τεχνολογίες τους και η παραγωγή τους – και για καλό λόγο. Οι συνδέσεις δικτύου, τα ηλεκτρονικά συστήματα, οι τηλεφωνικές γραμμές, οι μονάδες δικτύου, οι διακομιστές και οι επιχειρηματικές εφαρμογές είναι όλες ευάλωτες σε μια σειρά διαταραχών και μπορεί να προκαλέσουν τεράστιους πονοκεφάλους σε περίοδο κρίσης στην παραγωγή.

Αλλά ο προγραμματισμός της επιχειρηματικής συνέχειας με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων δεν αφορά μόνο στην ανάκτηση λειτουργιών πληροφορικής. Ασχολείται πρωταρχικά με κρίσιμες δραστηριότητες οι οποίες, εάν διαταραχθούν, θα μπορούσαν άμεσα να θέσουν σε κίνδυνο την παραγωγικότητα ή τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της βιομηχανίας.

Ο πιο προφανής λόγος για την εφαρμογή ενός επιχειρηματικού πλάνου με χρήση ρομπότ είναι να διασφαλιστεί ότι η βιομηχανία θα παραμείνει παραγωγική σε περίπτωση διακοπής ή κρίσης όπως αυτή που ζούμε σήμερα. Ακόμα πιο σημαντική η κατανόηση πως με το πέρας μιας περιόδου κρίσης η αύξηση των προϊόντικών αναγκών θα αυξηθεί ώστε να απαντήσει στις καταναλωτικές ανάγκες.

Οι πελάτες πρέπει να εξακολουθούν να είναι σε θέση να λαμβάνουν και να χρησιμοποιούν τα προϊόντα, οι εργαζόμενοι πρέπει να νιώθουν ασφάλεια στην εργασία τους και δεν μπορεί η βιομηχανία να επιτρέψει στον εαυτό της να αντιμετωπίσει τεράστια καθυστέρηση διαδικασιών και εργασιών όσο μια κρίση είναι σε ανάπτυξη.

Σε ότι αφορά τη χρήση ρομποτικών συστημάτων, η επιχειρηματική συνέχεια δεν αφορά μόνο τους βραχυπρόθεσμους στόχους. Τουναντίον, οι βιομηχανίες, κέντρα διανομής κ.τλ. πρέπει να αποδείξουν στους πελάτες ότι είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στη ζήτηση απρόσκοπτα και μακροπρόθεσμα.

Σε ότι αφορά δε την εσωτερική λειτουργία, ο σχεδιασμός παραγωγής σε συνδυασμό με ρομποτικές λύσεις θα διευκολύνει την επιχείρηση να αντιμετωπίσει μια κρίση και να ελαχιστοποιήσει την αρχική ευνόητη αναστάτωση.

Ποια είναι τα οφέλη από το σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας
Αρχικά, η αδιάλειπτη λειτουργία των ρομπότ έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή απώλειας εσόδων εάν μια κρίση χτυπήσει με πρόσκαιρη και απότομη διακοπή.Τα ρομπότ μπορούν να λειτουργούν με εντολές του χρήστη από απομακρυσμένη τοποθεσία, κυρίως όσο αφορά το software και τον προγραμματισμό του ρομπότ μέσω Simulation software. Η άμεση επιστροφή στις συνήθεις εργασίες ελαχιστοποιεί το χρόνο που ο οργανισμός δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποφέρει έσοδα.

Στη συνέχεια, η προστασία της φήμης της βιομηχανίας. Προβάλλοντας μια γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε καθεστώς κρίσης, οι πελάτες θα ικανοποιηθούν από τον τρόπο λειτουργίας. Αυτό θα μετριάσει τα αρνητικά συναισθήματα που συνοδεύουν την απώλεια της παραγωγικότητας – και μπορεί να βελτιώσει ακόμη και τη φήμη στην αγορά.

Τέλος, το πιο σημαντικό, η ενίσχυση του ηθικού των εργαζομένων. Κανείς δεν θέλει να εργαστεί σε ένα χαοτικό περιβάλλον, έτσι οι υπάλληλοι θα είναι ευτυχείς να γνωρίζουν ότι η διοίκηση έχει ένα σχέδιο σε περίπτωση που τα πράγματα τείνουν προς αναστάτωση.

Η βιομηχανία οφείλει να έχει σχέδιο ώστε να αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη που έχει λάβει υπόψη τις ευθύνες του σε πελάτες, εργαζόμενους και τρίτους.

Οι αντιδράσεις στην πανδημία COVID-19 και οι επιπτώσεις της στις κοινωνίες και τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο δεν μπορούν να υποτιμηθούν. Παρόλο που οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει για ταχεία εξάπλωση του ιού, το αποτέλεσμα έως τώρα, για τις βιομηχανίες και εταιρείες όλων των μεγεθών είναι η τηλεργασία των υπαλλήλων σε ασφαλές καθεστώς από το σπίτι.

Τι βλέπουμε εμείς: Ο νέος κοροναϊός έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για τα ρομπότ και την τεχνητή νοημοσύνη. Τόσο τα βιομηχανικά ρομπότ, όσο και τα αυτόνομα συνεργατικά ρομπότ μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην καθημερινότητα των παραγωγικών διαδικασιών στο βιομηχανικό χώρο, ακόμα και στην ακραία αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας, της διανομής καταναλωτικών αγαθών, την ανάγκη για “κοινωνική απομάκρυνση” που ζούμε, την ανάγκη για διάγνωση και θεραπεία. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι για το πώς η ρομποτική αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που θέτει μια πανδημία όπως αυτή που ζούμε σήμερα. Πάντα υπό το έλεγχο εξειδικευμένων χειριστών, με διαχείριση και ασφάλεια.

Σε ότι αφορά τα αυτόνομα συνεργατικά ρομπότ (mobile industrial robots) και τη χρήση τους στα νοσοκομεία και φαρμακευτικό κλάδο, μπορούν να κινηθούν σε εσωτερικούς χώρους για πληθώρα ‘εργασιών’ όπως η απολύμανση, η διακίνηση φαρμάκων και εγγράφων, χειρισμού υλικών, παρακολούθηση κ.τλ. Οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης προσθέτουν αυτοματοποίηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας βοηθώντας έτσι νοσηλευτές και γιατρούς ακόμα και για να δουν μεμονωμένους ασθενείς. Άλλωστε, είναι ευνόητο πως τα ρομπότ δεν διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης και μπορούν να κινούνται με απομακρυσμένο χειρισμό όντας το δεξί χέρι του ανθρώπου.

Η Gizelis Robotics έχει υλοποιήσει πληθώρα εφαρμογών στην ελληνική βιομηχανία και προσβλέπει στην συνεχή ανάπτυξη των υπηρεσιών της τόσο σε τοπικό όσο και ευρωπαϊκό, παγκόσμιο επίπεδο.

Η χρήση τόσο των βιομηχανικών ρομπότ, όσο και των αυτόνομων συνεργατικών ρομπότ είναι ήδη σε λειτουργία σε σημαντικές ελληνικές βιομηχανίες, στο supply chain, logistics centers, fmcg, food industry, agriculture, chemicals, και έχουν αλλάξει τα δεδομένα των επιχειρήσεων αυτών που φρόντισαν, βάση του σχεδιασμού επιχειρηματικής τους συνέχειας, να εισάγουν τη ρομποτική στην κουλτούρα της εταιρίας, να εκπαιδεύσουν τους εργαζομένους τους και να αξιοποιήσουν το χρόνο τους στις πιο σημαντικές λειτουργίες παραγωγής ή και διακίνησης προϊόντων.

Βρισκόμαστε σε ένα ασύλληπτα ενδιαφέρον τεχνολογικό σταυροδρόμι όπου, η ομάδα εξειδικευμένων robotics solution designers, software automation engineers και artificial intelligence engineers της Gizelis Robotics βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τις βιομηχανίες και συναδέλφους στην αγορά, απαντώντας σε καίρια ζητήματα του σύγχρονου τεχνολογικού τους μετασχηματισμού με χρήση υπερσύγχρονων βιομηχανικών ρομπότ. Η Ελληνική βιομηχανία τολμά, γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστική και έρχεται αντιμέτωπη με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό δείχνοντας ήδη πως κατανοεί τις ανάγκες και προκλήσεις της εποχής του Industry 4.0.

*Γενικός Διευθυντής της Gizelis Robotics

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων