Τετάρτη, 25 Μαΐου, 2022

Πώς τεκμαίρεται το εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες

Τα αστεία τέλειωσαν. Η φορολόγηση και ο έλεγχος των ελεύθερων επαγγελματιών θα γίνεται πλέον με το αμερικάνικο πρότυπο. Είναι περιττό να θυμίσουμε πως τον Αλ Καπόνε τον έπιασε το ΣΔΟΕ και όχι η αστυνομία. Τούτων λεχθέντων, το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών θα προκύπτει πλέον από την παρακολούθηση των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών, στο είδος, το χρόνο και την έδρα του επαγγέλματος, στα λειτουργικά έξοδα, την ταμειακή ρευστότητα, στις δαπάνες διαβίωσης των επαγγελματιών καθώς και στα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία τους. Οι αλλαγές αυτές επέρχονται με δύο υπουργικές αποφάσεις που αναμένονται.

Οι τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα γίνονται με μεθόδους και κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και θα επιλέγονται φορολογούμενοι από συγκεκριμένους καταλόγους που θα καταρτίζονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια επιλογής, ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας των υποθέσεων. Προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης άρσης του τραπεζικού απορρήτου. Η εφορία θα προσδιορίζει το συνολικό φορολογητέο εισόδημα και θα επιβάλλει τεκμαρτό φόρο ανεξάρτητα από το τι έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.

Επίσης, καταργείται έμμεσα η υποχρέωση να ελέγχονται όλες οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων για τα τελευταία 10 χρόνια και καθιερώνεται η υποχρέωση ελέγχου μίας μόνο χρήσης και η επέκταση του ελέγχου σε μία ή περισσότερες προηγούμενες χρήσεις, μόνο στην περίπτωση που εντοπίζονται ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων