Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022

Πρόγραμμα επιμόρφωσης υπαλλήλων στη γαλλική γλώσσα – Πώς να δηλώσετε συμμετοχή

Σε εφαρμογή της επέκτασης του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας για το έτος 2014, το οποίο αφορά στην επιμόρφωση στελεχών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στη γαλλική γλώσσα, σας πληροφορούμε ότι από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του έτους 2014 θα υλοποιηθεί ο τελευταίος κύκλος μαθημάτων, διάρκειας 21 ωρών, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση τυπικού τίτλου γλωσσομάθειας μετά από συμμετοχή στις σχετικές εξετάσεις για τα ακόλουθα διπλώματα:

–       Diplôme de français professionnel niveau B1 en relations internationales de la Chambre de Commerce et d’industrie de Paris – Ile de France

–       B1 (DELF)

–       Β2 (DELF)

–       C1 (DALF)

–       C2 (DALF)

Ως εκ τούτου, τα προαναφερόμενα μαθήματα δεν θα είναι γενικού τύπου αλλά θα είναι προσανατολισμένα και θα στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την επιτυχία στις εξετάσεις (προσομοιώσεις, εμβάθυνση σε θέματα προηγουμένων ετών κλπ).

Με δεδομένο ότι με τον εν λόγω κύκλο μαθημάτων ολοκληρώνεται το πρόγραμμα των ετών 2011 – 2014 δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι υπάλληλοι του προηγούμενου έτους, οι οποίοι ολοκληρώσαν με επιτυχία το πρόγραμμα που έληξε τον Ιούνιο, και διαθέτουν επίπεδο γλωσσομάθειας που επιτρέπει τη συμμετοχή τους στις σχετικές εξετάσεις.

Η επάρκεια του επιπέδου της γλωσσομάθειας του υπαλλήλου διαπιστώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένο στα Γαλλικά το συνημμένο πίνακα (αρχείο excel) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@ydmed.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών: cours@ifa.grμέχρι και τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014. Επισημαίνεται ότι η αποστολή του πίνακα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα μαθήματα.

Η έναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματισθεί για την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση τόσο από την Υπηρεσία μας όσο και από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Τέλος, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, γνωστοποιείται ότι οι συμμετέχοντες υπάλληλοι θα κληθούν να καταβάλλουν τμήμα των εξετάστρων για τις αντίστοιχες εξετάσεις, ύψους πενήντα (50) ευρώ, καθώς το υπόλοιπο κόστος συμμετοχής καλύπτεται από τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας.

Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού ή οι μονάδες Εκπαίδευσης στις οποίες απευθύνεται η παρούσα εγκύκλιος να την αποστείλουν αυθημερόν στους φορείς που εποπτεύουν.

Κατεβάστε τον πίνακα, κάνοντας κλικ ΕΔΩ

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων