Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, 2022

Προσλήψεις 100 μόνιμων υπαλλήλων στο υπουργείο Δικαιοσύνης (δικαιολογητικά)

Στο ΑΣΕΠ βρίσκεται η προκήρυξη για 100 μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι θα ενταχθούν στο δυναμικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο νέος διαγωνισμός που αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα αφορά σε 60 θέσεις πανεπιστημιακής και 40 θέσεις τεχνολογικής εκπαίδευσης στην ειδικότητα της πληροφορικής.

Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίστηκαν οι επτά θέσεις που θα κατανεμηθούν σε προστατευόμενους του ν.2643/98 (κυρίως ΑμεΑ και πολυτέκνους). Οι θέσεις ανά κατηγορία είναι:

α) Ατομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β” της παρ. 1 άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 2 θέσεις

β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α” της παρ. 1 άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 1 θέση

γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ” της παρ. 1 άρθρου 1 Ν.2643/1998) 1 θέση

δ) Εμμεση ΑμεΑ (δεύτερο εδάφιο περίπτωσης β” παρ. 1 άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 1 θέση

ε) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε” της παρ. 1 του άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 2 θέσεις.

Για τις θέσεις ΠΕ Πληροφορικής γίνονται δεκτά τα παρακάτω πτυχία: πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοίατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων