Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022

Προτάσεις Οικονομικού Επιμελητηρίου για τον Αναπτυξιακό νόμο

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Προτάσεις τριών σημείων κατέθεσε στους αρμόδιους φορείς το οικονομικό επιμελητήριο σχετικά με το νέο αναπτυξιακό νόμο που αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή το επόμενο διάστημα. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν κατόπιν πρόσκλησης που απηύθυνε το Υπουργείο σε όλους τους φορείς για κατάθεση των προτάσεων τους.

Ειδικότερα, οι προτάσεις συνοψίζονται σε τρία βασικά σημεία ως ακολούθως:

Σημείο 1

HTML tutorial

Με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο πρέπει να εκλείψουν:
α) οι χρονοβόρες διαδικασίες και καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα στάδια από την κατάρτιση της επενδυτικής πρότασης μέχρι την ολοκλήρωση και χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου.
β) οι ενισχύσεις μη βιώσιμων επενδύσεων χωρίς αναπτυξιακό χαρακτήρα.
γ) οι αδυναμίες και παθογένειες του μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
δ) το ασταθές και περίπλοκο φορολογικό περιβάλλον για τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια.

Σημείο 2
Σε ό,τι αφορά τη διαβάθμιση των ποσοστών επιχορήγησης, προτείνεται να επιδοτούνται προνομιακά με το ανώτατο δυνατό ποσοστό όσες επενδύσεις:
• Αφορούν σε συγχώνευση παραγωγικών με εμπορικές επιχειρήσεις (ή ακόμη και στην μεταξύ τους σύσταση κοινοπραξίας) και στην περίπτωση αυτή να επιδοτείται και η εμπορική δραστηριότητα (χονδρική και λιανική) και συγκεκριμένα οι δαπάνες, που αφορούν σε επέκταση – διαφοροποίηση – ενίσχυση εμπορικών δικτύων.
• Ιδρύουν και αναπτύσσουν τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Στην περίπτωση αυτή να επιδοτείται πλήρως και το κόστος απασχόλησης επιστημόνων για δύο έτη εκτός από τον εξοπλισμό.
• Συνιστούν καινοτομία (πατέντα).

Στην περίπτωση αυτή να επιδοτείται και η εμπορική δραστηριότητα που συνοδεύει την καινοτομία, ώστε να επιβοηθηθεί η εμπορική τους διείσδυση.
• Διενεργούν με άλλες ομοειδείς με αυτές επιχειρήσεις, είτε κοινές προμήθειες α’ υλών, είτε κοινές παραγωγές, είτε κοινή εμπορία συμπληρωματικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
Να επιδοτείται ακόμη και η χαλαρή μορφή διασύνδεσης (κοινοπραξία).
• Διενεργούν φασόν για λογαριασμό ελληνικών ή ξένων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν διαπιστωμένη τεχνολογική πρωτοπορία και καινοτομία.

Στην περίπτωση αυτή να επιδοτείται και η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού παραγωγής για τουλάχιστον μια διετία, ώστε να είναι δυνατή με ασφάλεια η εισαγωγή τεχνογνωσίας.

Σημείο 3

Σε συνεργασία με το Υπουργείο, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η προώθηση πλαισίου πιστοποίησης προσόντων των οικονομολόγων μελετητών του αναπτυξιακού νόμου, στην κατεύθυνση μιας αξιόπιστης, διαφανούς και αποτελεσματικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

Το ΟΕΕ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση επ’ αυτού.

Τέλος, οι προτάσεις αυτές βρίσκονται σε συνάρτηση με την πραγματική οικονομία οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πως θα αξιολογηθούν από το αρμόδιο κρατικό φορέα και αν κάποιες από όλες αυτές τις προτάσεις που έχει μαζέψει το Υπουργείο θα ενταχθούν στο νέο αναπτυξιακό νόμο.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων