Σάββατο, 31 Ιουλίου, 2021

Προϋπολογισμός: Υπάρχει τρύπα στα έσοδα που φτάνει τα 4 δις

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Τώρα που έχει τελειώσει και επίσημα η προεκλογική περίοδος και έχει σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να δει κανείς τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση κάποια εκ των οποίων είναι και συνέπειες της ακυβερνησίας που υπήρχε για εφτά μήνες. Το πρώτο και βασικότερο εμπόδιο που καλούνται να λύσουν είναι το ζήτημα της τρύπας που υπάρχει στα έσοδα, η οποία υπολογίζεται στα 4 δις ευρώ.

Αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 30,765 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,153 δισ. ευρώ ή 11,9 % έναντι του στόχου, εκ των οποίων:

– ποσό 1, 724 δισ. ευρώ αφορά την υστέρηση στα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs), και

– ποσό 917 εκατ. ευρώ αφορά την υστέρηση των Φόρων στην Περιουσία, και οφείλεται στην μη βεβαίωση και είσπραξη των δύο πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 28, 699 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,070 δισ. ευρώ ή 12,4 % έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν το στόχο, την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2015, είναι:
– Οι Λοιποί Άμεσοι φόροι κατά 49 εκατ. ευρώ ή 2,9%,
– Ο ΦΠΑ Καπνού κατά 37 εκατ. ευρώ ή 9,4%,
– Το Τέλος Ταξινόμησης Οχημάτων κατά 18 εκατ. ευρώ ή 33,4%,
– Οι Λοιποί Φόροι Κατανάλωσης κατά 8 εκατ. ευρώ ή 4,7%,
– Τα Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα κατά 191 εκατ. ευρώ ή 8,2%.

Αντίθετα, οι κατηγορίες που υστέρησαν έναντι του στόχου, την αντίστοιχη περίοδο, είναι:
Α) Ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 479 εκατ. ευρώ ή 8,6%,
Β) Ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 298 εκατ. ευρώ ή 18,3%,
Γ) Ο Φόρος Εισοδήματος Ειδικών κατηγοριών κατά 174 εκατ. ευρώ ή 15,6%,
Δ) Οι Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 485 εκατ. ευρώ ή 26,3%,
Ε) Ο ΦΠΑ Πετρελαιοειδών κατά 210 εκατ. ευρώ ή 15,2%,
ΣΤ) Ο ΦΠΑ Λοιπών κατά 504 εκατ. ευρώ ή 6,6%
Ζ) Οι Έμμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 190 εκατ. ευρώ ή 33,5%

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,772 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 250 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,067 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2015 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,890 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 213 εκατ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3,859 δισ. ευρώ αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 26 εκατ. ευρώ.
Αύξηση έναντι του στόχου εμφάνισαν:
– Ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 437 εκατ. ευρώ,
– Ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 204 εκατ. ευρώ,
– Οι Λοιποί Άμεσοι Φόροι κατά 218 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Αυγούστου 2015 ανήλθαν σε 226 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 31,869 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4,744 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,306 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 3,216 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2,797 δισ. ευρώ, των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 361 εκατ. ευρώ και των καταπτώσεων εγγυήσεων κατά 91 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 2,155 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,6%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 18 εκατ. ευρώ για εφημερίες ιατρών ΕΣΥ, 64 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 33 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και 31 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1,563 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,527 δισ. ευρώ έναντι του στόχου και μειωμένες κατά 1,745 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικά τον μήνα Αύγουστο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,155 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 267 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,790 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι το μειωμένο ύψος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στον επαναπροσδιορισμό του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις ταμειακές συνθήκες που επικρατούσαν τους προηγούμενους μήνες. Εκτιμάται ότι μετά τη σταδιακή ομαλοποίηση της ταμειακής ρευστότητας το ύψος των δαπανών θα διαμορφωθεί σταδιακά στα επίπεδα των στόχων του προϋπολογισμού.

Εν κατακλείδι, το νέο κυβερνητικό σχήμα με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο πρεπει να βρουν ισοδύναμα προκειμενου να καλυφθεί η τρύπα στα έσοδα και να μην καλυφθεί από την μείωση μισθών και συντάξεων ή απο άλλα μέτρα.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων