Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου, 2022

Πώς ασφαλίζονται οι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι που υπάγονται και στο ΙΚΑ (εγκύκλιος)

Το ΙΚΑ εξέδωσε πριν λίγες ημέρες εγκύκλιο σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στην συγκεκριμένη εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως οι δημόσιοι, οι δημοτικοί και οι κοινοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θεωρούνται «παλαιοί» ασφαλισμένοι, δηλαδή έχουν έναρξη ασφάλισης πριν από 31.12.1992., εάν παράλληλα με την εργασία τους, παρέχουν και άλλη εργασία σε διαφορετικό εργοδότη, τότε υπάγονται υποχρεωτικά και για τη δεύτερη εργασία τους στην ασφάλιση, μόνο στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ. Οι «νέοι» ασφαλισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, θα έχουν δικαίωμα να επιλέξουν φορέα ασφάλισης στην περίπτωση που, παράλληλα με την εργασία τους στο δημόσιο, παρέχουν και άλλη εργασία, που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.

Για την παραπάνω εγκύκλιο, από το ΙΚΑ, εξεδόθη τροποποίηση στην οποία διευκρινίζονται τα εξής:

«Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου σας γνωρίζουμε ότι, ο  συνδυασμός Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), Κωδικού Ειδικότητας & Κωδικού Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που θα χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της ασφαλιστικής ιστορίας των «παλαιών», δημοσίων, μονίμων δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και έχουν υποχρέωση ασφάλισης μόνο στον κλάδο σύνταξης από 15/7/2010 και εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 είναι: Κ. Α. Δ.: 7512, Κωδ. Ειδικότητας: 344999 «Δημόσιος Υπάλληλος παράλληλα  απασχολούμενος σύμφωνα με τον Ν. 3863/2010», Κ.Π.Κ.: 152 « Εισφορά. Εργοδότη:13,33%,  Εισφορά Εργαζόμενου:6,67%. Σύνολο:20% » αντί του αναφερόμενου σε αυτή Κ.Π.Κ.: 151 που προκύπτει από Κωδικό Ειδικότητας: 344991 και Κ.Α.Δ.: 7512»

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων