Σάββατο, 13 Αυγούστου, 2022

Πώς ενοικιάζονται σπίτια σε πρόσφυγες – Όλη η διαδικασία & η χρηματοδότηση – Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

Η Ελλάδα και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες δεσμεύτηκαν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την υλοποίηση προγράμματος παροχής 20.000 θέσεων υποδοχής και προσωρινής στέγασης στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αφορά αιτούντες άσυλο (Asylum seekers) και υποψήφιους για μετεγκατάσταση από τη χώρα (Relocation scheme).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής, υλοποιεί ένα έργο για τις ανωτέρω ομάδες υπό τη μορφή ενοικιαζόμενης στέγης. Ο δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει την κάλυψη 1.200 θέσεων υποδοχής μισθώνοντας 200 διαμερίσματα για το 2016.

Αναλυτικά στοιχεία για το έργο:

Α. Ωφελούμενοι

HTML tutorial

Η  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, βάσει των διεθνών προδιαγραφών και εμπειρίας της, επιλέγει και προωθεί τους ωφελούμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις (νομικές, υγειονομικές κλπ.) για ένταξη στο πρόγραμμα.

Προβλέπονται έως 6 ωφελούμενοι (ένοικοι) ανά διαμέρισμα.

Προβλέπεται εναλλαγή των ωφελουμένων ανά 3 μήνες. Οι θέσεις αφορούν συνολικά 3000 ωφελούμενους.

Επιπλέον παροχές για τους ωφελούμενους, πέραν της στέγασης:

Σίτιση μέσω προ-πληρωμένων καρτών ή κουπονιών για σουπερ μάρκετ. Σε κάθε ωφελούμενο αντιστοιχούν 90€/μήνα.

Παροχή αγαθών υγιεινής μέσω προ-πληρωμένων καρτών ή κουπονιών για σουπερ μάρκετ. Σε κάθε γυναίκα αντιστοιχούν 10€/μήνα, σε κάθε άντρα 5€/μήνα, σε κάθε νήπιο και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 15€/μήνα.

Υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό (διερμηνείς, κοινωνικούς επιστήμονες κλπ.) για καθοδήγηση ωφελουμένων στη διαχείριση της καθημερινότητάς τους.

Παροχή καρτών μετακίνησης για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει, όποτε καταστεί απαραίτητο, να παρέχει κοινωνικές-ιατρικές υπηρεσίες καθώς και πρακτική βοήθεια (πχ ρούχα) μέσω των υπαρχόντων υπηρεσιών που διαθέτει (ΚΥΑΔΑ, Δημοτικά Ιατρεία κτλ).

Β. Μίσθωση διαμερισμάτων

Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα έχει συμβαλλόμενο την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων με διάρκεια έως 31/12/2016.

Tα διαμερίσματα προς ενοικίαση θα έχουν έκταση από 60 τετραγωνικά μέτρα και θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό). Η μίσθωση θα δηλώνεται στο TAXISNET.

Το μίσθωμα ορίζεται σε αναλογία με τα τετραγωνικά μέτρα αλλά και με την κατάσταση του διαμερίσματος, λαμβάνοντας υπόψη και παραμέτρους όπως η περιοχή ή ο όροφος με ανώτατο όριο τα  €400/μήνα.

Τα ενοίκια θα προπληρώνονται έως το τέλος του 2016 και με δυνατότητας παράτασης ενός έτους ακόμα.

Σε περίπτωση μεσιτικού γραφείου η αμοιβή που δίνεται ανέρχεται σε ένα μίσθωμα.

Έχει προϋπολογιστεί ποσό για τυχόν επισκευές, διορθώσεις του διαμερίσματος καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Προβλέπεται  πλήρης αποκατάσταση τυχόν ζημιών κατά την παράδοση των διαμερισμάτων στους ιδιοκτήτες.

Τα διαμερίσματα θα αναζητηθούν τόσο στα όρια του Δήμου της Αθήνας όσο και στους όμορους δήμους Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Ζωγράφου, Δάφνης και Αγίου Δημητρίου, με τους οποίους υπάρχει συνεργασία για το θέμα της προσωρινής εγκατάστασης προσφύγων

Προβλέπονται άτομα που θα επιβλέπουν καθημερινά τις συνθήκες διαβίωσης των ωφελουμένων και την καλή κατάσταση των διαμερισμάτων.

Σε κάθε περίπτωση ορίζεται υπεύθυνος ελεγκτής από την Ε.Α.Τ.Α. με τον οποίο κάθε εκμισθωτής μπορεί να επικοινωνεί ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε ζήτημα.

Θα τεθεί σε ισχύ Κανονισμός Διαμερίσματος, στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς των ωφελουμένων τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπόλοιπους διαμένοντες στην  πολυκατοικία. Την τήρηση αυτών των κανόνων σχετικά με τις υποχρεώσεις των ωφελουμένων κατά την διάρκεια της παραμονής τους θα ελέγχουν καθημερινά τα αρμόδια στελέχη της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.  Όποιος δε συμμορφώνεται θα απομακρύνεται από το διαμέρισμα, βάσει των όρων λειτουργίας του ανωτέρω Κανονισμού Διαμερίσματος

Για τη μίσθωση των διαμερισμάτων έχει δημοσιευθεί ανοιχτή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΑΤΑ www.developathens.gr, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος, είτε φυσικό πρόσωπο – ιδιοκτήτες ακινήτων – είτε νομικό πρόσωπο (π.χ. μεσιτικό γραφείο) να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των ως άνω αναγκών στέγασης. Η ανακοίνωση για τα διαμερίσματα θα είναι ανοιχτή καθόλη τη διάρκεια του έργου.

Γ. Εξοπλισμός & Υπηρεσίες διαμερισμάτων

Τα 200 διαμερίσματα θα εξοπλιστούν με έπιπλα (κρεβάτια, τραπέζι, καρέκλες), οικοσκευή και λευκές συσκευές.

Στις ήδη επιπλωμένες κατοικίες θα καταγράφονται τα υπάρχοντα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές για να επιστραφούν στον ιδιοκτήτη κατά τη λήξη της μίσθωσης.

relocation1

Για όλες τις αναθέσεις – συμβάσεις και επιπλέον υπηρεσίες έχει δημοσιευθεί ανοιχτή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΑΤΑ www.developathens.gr, για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών της ΕΑΤΑ. Η ανακοίνωση θα είναι ανοιχτή καθόλη τη διάρκεια του έργου. Η ΕΑΤΑ θα καλεί με γραπτή πρόσκληση τουλάχιστον 3 εγγεγραμμένους υποψήφιους προμηθευτές από το Μητρώο της να υποβάλουν οικονομική προσφορά σε κάθε χρονική φάση. Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

Δ. Στελέχωση έργου

relocation2

Για όλες τις αναθέσεις – συμβάσεις για τη στελέχωση του έργου έχει δημοσιευθεί ανοιχτή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΑΤΑ www.developathens.gr, για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών της ΕΑΤΑ. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες  για τις θέσεις στην ομάδα έργου (π.χ. Project Manager, Project Coordinator, διερμηνείς, κοινωνικοί επιστήμονες κτλ) καλούνται μέσω της ανακοίνωσης να εγγραφούν στο Μητρώο Προμηθευτών της ΕΑΤΑ.

Για την στελέχωση θα γίνει μια πρώτη αξιολόγηση των βιογραφικών βάσει των αναγκών του έργου από στελέχη της ΕΑΤΑ, η οποία θα συζητηθεί στην Επιτροπή του Έργου (στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δήμου και της ΕΑΤΑ) και μετά από διαδικασία συνέντευξης (δημόσιας προφορικής) θα επιλεγούν τα κατάλληλα άτομα.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων