Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου, 2021

Σε οριστική διαγραφή μικρών οφειλών προχωρεί ο ΕΦΚΑ από το 2020

Διαδικασία για την διαγραφή ανείσπρακτων μικρών οφειλών προς τον ΕΦΚΑ θεσπίζεται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το επίδομα γέννησης των 2.000 ευρώ. Αναλυτικά στο άρθρο 25 του νομοσχεδίου που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση αναφέρεται πως η Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ προβαίνει σε διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτος από την πάροδο 20 χρόνων από το έτος βεβαίωσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά δυο απαραίτητες προυποθέσεις :

  • το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Ε.Φ.Κ.Α δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 ευρώ ανά οφειλέτη και
  • δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ίδιου προσώπου κατά το χρόνο της διαγραφής.

Επίσης το ΚΕΑΟ μπορεί να διαγράφει ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίες στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10 ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το χρόνο που γεννήθηκαν ή το χρόνο βεβαίωσης τους στο ΚΕΑΟ, μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Επίσης με το άρθρο 24 μπαίνουν και τα «πρόσθετα τέλη» στις εκπτώσεις που προσφέρει η ρύθμιση των 120 δόσεων προς τους εργοδότες. Αναλυτικά προστίθεται η φράση «πρόσθετων τελών» στο συγκεκριμένο άρθρο του νόμου για τις 120 δόσεις που αφορά τις οφειλές εργοδοτών προς το πρώην ΙΚΑ και το άρθρο αναφέρει πλέον πως :

« Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, ως εξής:

α) Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%).

β) Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%)».

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων