Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2021

ΣΕΒ: Προτάσεις για το φορολογικό σύστημα

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα ο ΣΕΒ προχώρησε σε δέσμη προτάσεων για το φορολογικό σύστημα και για τις επενδύσεις. Ενδεικτικά προτάθηκε η μείωση της φορολογίας για τις μεγάλες επενδύσεις στο 20%, καθώς και επέκταση της δυνατότητας συμψηφισμού ζημιών με μελλοντικά κέρδη από 5 χρόνια που είναι σήμερα σε 10 χρόνια, προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα συμψηφισμού των υψηλών ζημιών.

Αναλυτικότερα,αίτημα του Συνδέσμου αποτελεί η σύσταση περιφερειακών επιτροπών επίλυσης των διαφορών από εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, από τη λειτουργία των οποίων αναμένονται ετήσια φορολογικά έσοδα τουλάχιστον 100 εκ. ευρώ για τα επόμενα 5 έτη.

Επίσης, ο ΣΕΒ τάσσεται υπέρ του Φορολογικού Πιστοποιητικού, η εφαρμογή του οποίου – όπως τονίστηκε στην εκδήλωση -για τις χρήσεις 2011 έως 2014, οδήγησε το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στο 92%, σε διεύρυνση της φορολογικής βάσης κατά 5,5 δισ. ευρώ και σε φορολογικά έσοδα για το Κράτος υπολογίζονται περί τα 400 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σχολιάζοντας προτάσεις για αύξηση των φορολογικών συντελεστών με στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 300 εκ. ευρώ, ο Ευτύχιος Βασιλάκης, μέλος του ΔΣ και επικεφαλής της Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων του ΣΕΒ επεσήμανε ότι η υπερφορολόγηση των πιο παραγωγικών και αποδοτικών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα είναι συνταγή αποτυχίας και πρόσθεσε ότι «αντί να θεσπίζουμε επενδυτικά κίνητρα που στηρίζονται και στηρίζουν τη φορολογική ειλικρίνεια και συνέπεια, αυξάνουμε τους ονομαστικούς συντελεστές προς όφελος της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον έντονα περιορισμένης ρευστότητας».

Ο κ. Βασιλάκης σημείωσε ότι η χώρα μας βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις στην ΕΕ και στον ΟΟΣΑ ως προς την φορολογία των επιχειρήσεων και της εργασίας πρότεινε επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, διεύρυνση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και κυρίως υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Μέτρα που όπως είπε θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα ωφελήσουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και το κράτος.

Σύμφωνα με Μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΣΕΒ, το όφελος από την καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις μπορεί να φθάσει το 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια να μειωθούν έως 80% και το Κράτος να βάλει στα ταμεία του επιπλέον ΦΠΑ έως 1 δισ. ευρώ κάθε χρόνο.

Φορολογική επιβράβευση των παραγωγικών δαπανών που δημιουργούν κερδοφορία (μέσω μεταφερόμενων υπερ-αποσβέσεων) και ενθάρρυνση εμβληματικών επενδύσεων σε τεχνολογία, υποδομές, περιβάλλον, βιομηχανία, μεταποίηση κ.α.,με θέσπιση σταθερής ανταγωνιστικής φορολόγησης δεκαετούς διάρκειας πρότεινε εξάλλου ο Χάρης Κυριαζής, Σύμβουλος Διοίκησης του Συνδέσμου και πρόεδρος της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας.

Ενδεικτικά, προτείνεται η φορολογία να μειωθεί στο 20% για επενδύσεις μεγαλύτερες των 100 εκ. ευρώ ή/και για περισσότερες από 1000 νέες προσλήψεις, όπως επίσης και η υιοθέτηση ισχυρών κινήτρων για επενδύσεις στην έρευνα, στην τεχνολογική ανάπτυξη και στην καινοτομία σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πρακτικές.

Εν κατακλείδι, στην ουσία οι προτάσεις του ΣΕΒ μπορεί να βοηθήσουν στην έλευση των επενδύσεων στην χώρα πράγμα πολύ θετικό, διότι επιτέλους θα μπει σε αναπτυξιακή τροχιά. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να αρχίσει να αξιοποιεί προτάσεις που είναι εφαρμόσιμες και που μπορεί να γίνουν δεκτές από τους δανειστές αν φυσικά οι διαπραγματευόμενοι μπορέσουν να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων