Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021

Στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα όλο το προσωπικό των νοσοκομείων

Την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) του συνόλου του προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ, δηλαδή γιατροί, νοσηλευτές κ.λπ., καθώς και των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας σχεδιάζει η κυβέρνηση. Αυτό συνεπάγεται τη χορήγηση επιδόματος στις κατηγορίες αυτές των εργαζομένων καθώς και τη συνταξιοδότησή τους νωρίτερα κατά πέντε χρόνια με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στο καλοκαίρι και αφού ολοκληρώσει (μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020) το έργο της η επιτροπή για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και με ειδικότερο αντικείμενο: α) τον προσδιορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους, β) τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος και γ) την υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας.

Με το μέτρο αυτό η κυβέρνηση σχεδιάζει να εκφράσει εμπράκτως την στήριξή της για τη διαχρονική και τεράστια προσφορά των νοσηλευτριών και νοσηλευτών των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, στην υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, μέσα στις πρωτόγνωρες καταστάσεις από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταξη μελετάται να αφορά:

– Το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ

– Το προσωπικό όλων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

– Το προσωπικό (οδηγοί, διασώστες, πλήρωμα) του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Η αδικία

Παράλληλα με την προωθούμενη ρύθμιση θα αρθεί και μια αδικία αφού εξαιρέθηκαν από την ασφαλιστική ένταξη στα ΒΑΕ οι νοσηλευτές διορισμένοι στο ΕΣΥ προ του 2011, που επέλεξαν τη συνέχιση της ασφάλισης στο Δημόσιο, χάνοντας έτσι και τα σχετικά συνταξιοδοτικά ευεργετήματα (συνταξιοδότηση πέντε έτη νωρίτερα).

Ειδικότερα στον ισχύοντα κατάλογο ΒΑΕ περιλαμβάνονται αδιακρίτως οι νοσηλευτές και οι συναφείς ειδικότητες, εντούτοις, εμφανίζεται η εξής διάκριση, που προέκυψε από την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του ν. 3865/2010, η οποία ρύθμιζε το Ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011, ορίζοντας ότι όσοι προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1/1/2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, άρα και οι νοσηλευτές, ως υπάλληλοι ΝΠΔΔ – των νοσοκομείων.

Αντιθέτως δεν προβλέφθηκε η αυτοδίκαιη ασφαλιστική ένταξη των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων άρα και των νοσηλευτών, που είχαν προσληφθεί μέχρι τις 31/12/2010 στο καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναδρομικά, ώστε στη συνέχεια και λόγω ειδικότητας να επακολουθήσει και η ένταξή τους στο καθεστώς των ΒΑΕ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τονίζεται ότι σήμερα υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχουν το προνόμιο της ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, απολαμβάνοντας και τα σχετικά ευεργετήματα, οι εξής κατηγορίες:

– Το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό που διορίζεται στο ΕΣΥ μετά το 2011, δηλαδή οι νεοδιοριζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι.

– Οσοι υπηρετούν με σχέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (συμβασιούχοι και επικουρικοί).

– Οι νοσηλευτές – εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα.

Εξαιρέθηκαν από την ασφάλιση στα ΒΑΕ όσοι μόνιμοι νοσηλευτές/τριες είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο προ του 2011, δηλαδή όσοι είχαν διοριστεί στο ΕΣΥ πριν από το 2011, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που έχουν ασφάλιση στα ΒΑΕ, χάνοντας και τα σχετικά συνταξιοδοτικά ευεργετήματα (συνταξιοδότηση πέντε έτη νωρίτερα).

Υπενθυμίζεται ότι έως την 30ή Ιουνίου 2020 (αντί της 31ης Οκτωβρίου 2019) θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της η Επιτροπή που δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Τα νέα χρονικά περιθώρια καθορίστηκαν το 2019 με εκπρόθεσμη τροπολογία των υπουργών Χρ. Σταϊκούρα, Αδ. Γεωργιάδη και Ι. Βρούτση, που ψηφίστηκε στη Βουλή την 24η Οκτωβρίου 2019 μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και κανένα άλλο πολιτικό κόμμα.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων