Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2022

Σταϊκούρας: Στόχος της κυβέρνησης η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος

Στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση στοχεύει να μεταβούμε «από την ύφεση και την αβεβαιότητα του 2020, στην ανάπτυξη και την αισιοδοξία του 2021» αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Όπως τόνισε ο κ. Σταϊκούρας προτεραιότητες για το 2021, είναι:

«1η: Η στήριξη των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων, με μέτρα ύψους 7,5 δισ. ευρώ, μέχρι να βρουν τον βηματισμό τους στην οικονομία.

2η: Η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, με την αύξηση των αμυντικών δαπανών. «Στόχος είναι η ισχυροποίηση της πατρίδας για την αντιμετώπιση προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός» είπε.

3η: Η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης ενός – εγχώριας ιδιοκτησίας – ρεαλιστικού και φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου, που θα διέπεται από τις αρχές της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Σχέδιο σύγχρονο και εξωστρεφές, του οποίου η υλοποίηση θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, τις επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή.

Σχέδιο με βασικούς άξονες:

Τη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Τον έλεγχο των δαπανών, μέσω της επισκόπησης αυτών.
Τη διαμόρφωση ενός πλαισίου κανόνων στη δημόσια διοίκηση.
Την αντιμετώπιση του υψηλού ιδιωτικού χρέους.
Την εξυγίανση των ισολογισμών των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Την υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.
Τον περιορισμό αντικινήτρων και εμποδίων για επενδύσεις.
Την επένδυση στις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, όπως είναι η παιδεία, η δια βίου μάθηση, η έρευνα και η καινοτομία.
Τη δημιουργία συνθηκών προσέλκυσης ανθρωπίνου κεφαλαίου, όπως πράττουμε με τα φορολογικά κίνητρα που πρόσφατα νομοθετήσαμε.
Την ποιοτική αναβάθμιση τομέων της οικονομίας, όπως είναι, ενδεικτικά, η αγροδιατροφή και ο τουρισμός.
Τη δημιουργία ενός ουσιαστικού, ισχυρού κράτους πρόνοιας.

Κεντρικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η συστηματική αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος, ώστε αυτό να συγκλίνει, σταδιακά, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό προϋποθέτει την αύξηση της απασχόλησης, τόσο μέσω της μείωσης της ανεργίας όσο και μέσω της αύξησης της συμμετοχής στην αγορά εργασίας υπο-απασχολούμενων ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι οι γυναίκες και οι νέοι. Προϋποθέτει όμως και την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας, μέσα από την αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου, τις νέες επενδύσεις και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.

4η: Η χρηματοδότηση τόσο των μέτρων στήριξης της κοινωνίας, όσο και του σχεδίου ανάπτυξης της οικονομίας, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πόροι σημαντικοί, κατανεμημένοι ευνοϊκότερα στη χώρα μας, αποτέλεσμα των συστηματικών πρωτοβουλιών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησής του.

Οι βασικές προτεραιότητες αξιοποίησης των κονδυλίων εστιάζουν στη στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, στην ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στις υλοποίηση πολύ-τροπικών υποδομών μεταφορών, στην δίκαιη μετάβαση στην απο-λιγνιτοποίηση, στην τεχνολογική αναβάθμιση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην άμβλυνση των κοινωνικών αποκλεισμών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κονδύλια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, πρέπει να αξιοποιηθούν τάχιστα και αποτελεσματικά. Και αυτό πράττει η Κυβέρνηση, με μεθοδικότητα, με χρονοδιαγράμματα, διαδικασίες παρακολούθησης και μηχανισμούς εφαρμογής.»

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων