Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

Standard and Poor’s: Αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ

Σε Β από Β- αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ ο οίκος Standard and Poor’s ενώ θέτει σταθερό outlook στην αξιολόγηση.

Ο οίκος επικαλείται την στρατηγική επανατοποθέτηση της ΔEΗ στην αγορά και τα βελτιωμένα θεμελιώδη στην ελληνική αγορά ενέργειας τα οποία και έχουν αναδιαμορφώσει την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας, μειώνοντας τις ανησυχίες για τη ρευστότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της. «Υποστηρίζονται οι εθνικοί στόχοι μετάβασης της ενέργειας που ορίζονται στο νέο σχέδιο ελληνικής κυβέρνησης, που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2019. Θεωρούμε θετική αυτήν την ευθυγράμμιση των στόχων με την κυβέρνηση, τον κύριο μέτοχο της ΔΕΗ.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, η ΔΕΗ σκοπεύει να επιταχύνει το κλείσιμο των ορυχείων λιγνίτη και των μονάδων παραγωγής. Αυτό συνεπάγεται μείωση της εγκατεστημένης χωρητικότητας λιγνίτη σε 0,7 gigawatts (GW) το 2023 από 3,7 GW το 2019.

Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να αυξηθούν, με στόχο την επέκταση της εγκατεστημένης αιολικής και ηλιακής χωρητικότητας παραγωγής σε περίπου 1,5 GW έως το 2023 από 0,15 GW το 2019, υποστηριζόμενο από αγωγό έργων 6 GW.

Όπως αναφέρει ο οίκος «αναμένουμε ότι η μετατόπιση του συνδυασμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία αμείβεται βάσει μακροπρόθεσμων συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου και μακριά από τον λιγνίτη, θα έχει θετική επίδραση στην κερδοφορία».

Σύμφωνα με τον οίκο καθώς η ΔEΗ επιταχύνει το κλείσιμο των λιγνιτωρυχείων και των μονάδων που λειτουργούν με λιγνίτη και επικεντρώνεται στην αγορά λιανικής, αναμένεται σημαντική ενίσχυση των EBITDA και μείωση του χρέους εν μέσω υψηλότερης κερδοφορίας

Το σταθερό outlook σημαίνει ότι η S&P αναμένει πως το σχέδιο μετασχηματισμού της ΔEΗ θα αποδώσει, με ενίσχυση της ρευστότητας, αύξηση των περιθωρίων και υψηλές επενδύσεις, με τον δείκτη χρέους προς EBITDA να κινείται περί το 6 στο τέλος του 2022.

ΔΕΗ : Η αναβάθμιση επιβεβαιώνει τη στρατηγική επανατοποθέτηση

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι ο οίκος S&P προχώρησε σε αναβάθμιση της εταιρικής πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ κατά δύο βαθμίδες, σε Β από CCC+, γεγονός που οδηγεί σε συνολική αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της επιχείρησης σε Β από Β-.

Σύμφωνα με την S&P η αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες στο εταιρικό αξιόχρεο επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική επανατοποθέτησης της επιχείρησης και η βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής αγοράς ενέργειας, έχουν αλλάξει την ανταγωνιστική της θέση και έχουν μειώσει τις προηγούμενες ανησυχίες για τη ρευστότητά της και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.

Η σταθερή προοπτική υπογραμμίζει την πεποίθηση της S&P ότι η ΔΕΗ θα συνεχίσει να υλοποιεί το σχέδιο μετασχηματισμού της, με επαρκή ρευστότητα και βελτιωμένα περιθώρια κερδοφορίας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΔΕΗ να στρέψει το παραγωγικό της μείγμα σε χαμηλότερες εκπομπές ρύπων (CO2) ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της.

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της η S&P, αναμένει σημαντική αύξηση στα EBITDA και βελτίωση στα πιστωτικά μεγέθη, τα οποία υποστηρίζονται από τη μεγαλύτερη κερδοφορία, καθώς η ΔΕΗ επισπεύδει το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της και αλλάζει την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά λιανικής.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων