Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, 2021

Συνέδριο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Θεσσαλονίκη (μέρος 2ο)

Γράφει ο Γιάννης Νάκος

Συνέδριο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος: «Ο ρόλος των περιφεριακών και τοπικών αρχών της Ε.Ε στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης»

Ακολουθούν οι ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθώς και το κείμενο της δήλωσης – απόφασης που υιοθετήθηκε.

Κ.Μητσοτάκης: Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας

Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκε και η ομιλία του προέδρου της ΝΔ, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη βάση και στην οικονομική και αριθμητική προέκταση του προβλήματος.

Τα κυριότερα σημεία της τοποθέτησης του Κ.Μητσοτάκη:

– Όραμα για κοινή δράση σε όλα τα επίπεδα
– Θετικό το γεγονός της επιλογής της Ελλάδας ως χώρα διεξαγωγής του συνεδρίου
– Η Ελλάδα στην “Πρώτη Γραμμή” εδώ και 18 μήνες στην προσφυγική κρίση

– Αριθμητικά δεδομένα είναι τρομακτικά:

2014 (45.000 αφίξεις)
2015 (900.000 αφίξεις)

– Μηδενική στήριξη των Περιφερειών από την Πολιτεία
– Πλήγμα και στον Τουρισμό
– Δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον “Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα”
– Παράδειγμα προς αποφυγή το γεγονός πως το κόστος υποστήριξης για την Ελλάδα είναι πιο ακριβό από ότι στην Σουηδία
– Υπόνοιες για Διαφθορά στον Κρατικό Μηχανισμό μετά και την παραίτηση του κ. Βουδούρη.
– Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας μερικώς επιτυχημένη αλλά εύθραυστη, ίσως μελλοντικά χειροτερέψει
– Διαχωρισμός Μετανάστη με Παράτυπο Μετανάστη

Last but not least

Τελευταίο αλλά όχι και λιγότερο σημαντικό ήταν το γεγονός πως ο κ. Μητσοτάκης έδειξε να προβηματίζεται για το μέλλον και την συνοχή της ΕΕ, αναφέροντας ειδικότερα πως “Δοκιμάζεται η έννοια της Ευρώπης”. Παράλληλα, πρότεινε τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συνολικού σχεδίου για την μετεγκατάση των μεταναστών με σκοπό:

– Την ενίσχυση της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, αλλά και την
Αναθεώρηση του Δουβλίνου 2.

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία έγινε και για τον Δ.Αβραμόπουλο, τον Επίτροπο για τα θέματα Μετανάστευσης και Ιθαγένειας που η συμβολή του έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Δ.Αβραμόπουλος: Ευρωπαίος Επίτροπος

Και ο Ευρωπαίος Επίτροπος με την σειρά του αναφέρθηκε στα προβήματα και τις δυσκολίες της προσφυγικής κρίσης, κάνοντας αναφορές στα πεπραγμένα όλων αυτών των μηνών, αλλά και κάποιες αναφορές για τις μελλοντικές πρακτικές που πρέπει να υιοθετηθούν.

Κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:

– Επαναδιαπραγμάτευση ΕΕ-Τουρκίας
– Νέο πλάσιο για τις χώρες τις Β.Αφρικής
– Γρήγορη υιοθέτηση πρωτοβουλιών
– Αναθεώρηση Δουβλίνου 2
– Αλληλεγγύη και Ευθύνη τόσο από τα Κράτη-Μέλη όσο και από τα αντίστοιχα όργανα λήψης αποφάσεων
– Προσφυγικό: Ένα ζήτημα συλλογικό με τον καθένα μας να διαδραματίζει την δική του ευθύνη για τις νέες γενιές
– Νέες προσπάθειες ελέγχου των προσφυγικών ροών (Aντικατάση Frontex με Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή κτλπ)
– Δημιουργία Υλικοτεχνικών Υποδομών για την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τους πρόσφυγες
– Με ταυτόχρονη και ταχύτητερη διαδικασία απορρόφησης των κονδυλίων από την Ελλάδα που είναι πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο ζήτημα

Το πόρισμα της συζήτησης είχε ως αποτέλεσμα να εκλογικευθούν κάποια συμπεράσματα και να διατυπωθούν κάποιες προτάσεις ως απότοκο του συνολικού διαλόγου κατά την διάρκεια της ημέρας.

Έτσι, το κείμενο της δήλωσης – απόφασης που υιοθετήθηκε, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών δηλώνουν τα ακόλουθα:

1. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, επιδεικνύοντας πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης, ενώ θα πρέπει η πολιτική αυτή να διαχωρίζει τους πρόσφυγες που χρήζουν προστασίας από τους οικονομικούς μετανάστες.

2. Αναγνωρίζουμε την αρχή της αμοιβαιότητας, σύμφωνα με την οποία, μια πολιτική αυτού του είδους πρέπει να εγγυάται τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ κοινοτήτων μεταναστών και κοινοτήτων υποδοχής.

3. Υπενθυμίζουμε ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ως προς την παροχή βοήθειας σε μετανάστες που βρίσκονται σε ανάγκη και καταφθάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε στο πλαίσιο αυτό να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, που θα είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό με τις αντίστοιχες μη κυβερνητικές οργανώσεις.

4. Θεωρούμε σημαντικό να δοθεί στις Περιφέρειες απευθείας πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρήση του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, καθώς και του μέσου βοήθειας έκτακτης ανάγκης που θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων.

5. Για την καταπολέμηση της δράσης των παράνομων διακινητών ανθρώπων και των τρομοκρατικών οργανώσεων θα πρέπει να ενδυναμωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές των χωρών καταγωγής τους.

6. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αναμόρφωση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Ωστόσο δίνουμε έμφαση στο γεγονός ότι η βασική λύση στη μεταναστευτική κρίση είναι η επίλυση των αιτίων της στον τόπο που δημιουργείται, ώστε να υποστηρίξουμε λύσεις έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προστατέψουμε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και των περιοχών της συνθήκης Σένγκεν.

7. Θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό και εφικτό σχέδιο για την κατανομή των προσφύγων σε όλες τις χώρες. Η δίκαιη κατανομή των βαρών θα επιδείξει αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και θα επιτρέψει περισσότερο στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναλάβουν ευθύνη και να συμβάλλουν περαιτέρω στην παροχή ασύλου στο μέλλον.

8. Μόνο στους αιτούντες άσυλο που προσπαθούν να διαφύγουν από τον πόλεμο, τις διώξεις ή τις φυσικές καταστροφές θα πρέπει να αναγνωρίζεται το καθεστώς του πρόσφυγα και μόνο αυτοί θα πρέπει να επωφελούνται από τα δικαιώματα και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό. Παράλληλα, επιδοκιμάζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταρτιστεί στην ΕΕ κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών καταγωγής, ως μέρος της εναρμόνισης των πολιτών της ΕΕ για τη μετανάστευση.

9. Υπενθυμίζουμε ότι η επαναφορά συνοριακών ελέγχων μέσα στις περιοχές Σένγκεν θα οδηγούσε σε απώλεια επενδύσεων και θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στη διαπεριφερειακή και διασυνοριακή οικονομική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζουμε τη νεοσυσταθείσα ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή η οποία θα βοηθήσει στην πρόληψη μελλοντικών απειλών και θα διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

10. Υποστηρίζουμε τις τρίτες χώρες διέλευσης, ώστε να προλαμβάνονται οι αναχωρήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανθρώπων που έχουν μετακινηθεί. Επιπλέον, η προστασία των προσφύγων στις περιοχές καταγωγής τους πρέπει να γίνει καθοριστικό σημείο στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Image-4

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων