Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου, 2021

Θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο Πάντειο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα
με την από 09/12/2016 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο
πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των
λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03), το οποίο
χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να απασχολήσει με
σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (3 άτομα) για δώδεκα μήνες με
δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων