Τρίτη, 17 Μαΐου, 2022

Τι αποκάλυψαν Ελληνες τραπεζίτες στη Morgan Stanley

Ποιες είναι οι διαπιστώσεις από τα δάνεια που βγήκαν από καθεστώς αναστολής πληρωμής. Οι επόμενες τιτλοποιήσεις και η στόχευση για τον δείκτη κόκκινων δανείων. Η κεφαλαιακή ενίσχυση της Πειραιώς και τα μάκρο σενάρια.

Το επίκεντρο των συναντήσεων με τις ελληνικές τράπεζες περιστράφηκε γύρω από την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, των NPEs, τις τιτλοποιήσεις και τις προοπτικές για τις τάσεις των NPEs, εξηγεί η Morgan Stanley για τις συναντήσεις που έλαβαν χώρα στα πλαίσια του 17th European Financial Conference με τις διοικήσεις των τραπεζών.

Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίστηκαν αισιόδοξες για την πρόοδο στο πλαίσιο του προγράμματος Hercules Asset Protection και είναι θετικές στην επέκταση του.

Πιο αναλυτικά, από τις συναντήσεις με την Eurobank:

Ποιότητα περιουσιακών στοιχείων αντίκτυπος από το Covid 19: Η Eurobank είχε περίπου 5 δισ. ευρώ δάνεια σε μορατόρια. Στο το τέλος του FY20, περίπου 3,3 δισ. ευρώ είχε ήδη λήξει. Περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ λήγουν στα τέλη Μαρτίου 2021, και το υπόλοιπο από τα 700 εκατ. τέλη του 2021 που σχετίζεται κυρίως με τον τουρισμό.

Η Διοίκηση πιστεύει ότι το 20% των δανείων υπό μορατόριουμ κινδυνεύουν να μετατραπούν σε NPL. Εκτός από αυτά τα δυνητικά NPL 20%, η Eurobank αναμένει άλλα 400 εκατομμύρια ευρώ εισροές στα NPE τα οποία σχετίζονται και με άλλους παράγοντες.

Τιτλοποίηση Mexico: Η Eurobank ξεκινά μια νέα τιτλοποίηση το 2021 ύψους 3,3 δισ. ευρώ (85% λιανική, 15% εταιρική), η οποία θα οδηγήσει τα NPE σε μονοψήφιο έως το 2021. Η Eurobank αναμένει τα NPEs να μειωθούν από 14% σε 9% έως το τέλος του 2021 και 6% έως το 2022. Η διοίκηση αναμένει στο κόστος επίσης μείωση από 152bps το 2020 σε 130bps το 2021 και 60bps έως το 2022.

Μερίσματα: Η Eurobank έχει στόχο το 7% αποδοτικότητα (ROTBV) το 2021 και το 10% έως το 2022. Αναμένει ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να είναι 16% το 2021 και 16,6% έως το 2022. Πάνω από 100 bps (μετά την επίδραση της αύξησης των στοιχείων με κίνδυνο και του DTC) μετά τη δημιουργία οργανικών κεφαλαίων. Το 2022 θα ανοίξει το δρόμο για διανομή μερισμάτων το 2023. Η διοίκηση θα προσέξει να διατηρήσει τους δείκτες κεφαλαίου καθώς σκέφτονται για τις πληρωμές μερισμάτων.

Bad bank στην Ελλάδα: Η διοίκηση πιστεύει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο με τιτλοποιήσεις και επομένως υπάρχει λιγότερη ανάγκη για bad bank. Η κυβέρνηση έχει επίσης επεκτείνει το Σύστημα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων Hercules, το οποίο είναι χρήσιμο για να συνεχίσουν οι τράπεζες τιτλοποιήσεις.

Καθαρά περιθώριο τόκων (NIM): Το 2021 αναμένεται μια ήπια μείωση των καθαρών εσόδων (ΝΙΙ) από τόκους. Το βιβλίο δανεισμού θα αυξηθεί, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει το NII. Ωστόσο, υπάρχει πίεση στα περιθώρια δανεισμού συν τον αρνητικό αντίκτυπο από το NPΕ, με αποτέλεσμα οι προοπτικές να είναι στο -3% για το 2021 για το NII. Ένα μεγάλο μέρος του δανεισμού είναι κυμαινόμενο, οπότε κάθε 10bps της αύξησης βασικού επιτοκίου είναι 10 δισεκατομμύρια ευρώ (σ.σ. μάλλον εκατομμύρια) σε NII για την Eurobank.

Έσοδα προμηθειών: Τα επόμενα χρόνια η Eurobank αναμένει οι προμήθειες να βοηθήσουν την αντιστάθμιση της πίεσης στο NII. Αυτό αναμένεται να οφείλεται σε παράγοντες όπως η διασφάλιση κινδύνου όπου η διείσδυση είναι πολύ χαμηλή στην Ελλάδα έναντι στην Ευρώπη. Η Eurobank αναμένει επίσης έσοδα από επενδύσεις από το χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Κεφάλαια: Η Eurobank πιστεύει ότι το κόστος των εκδόσεων για τις ελληνικές τράπεζες θα μειωθεί με τη βελτίωση των NPE και των αξιολογήσεων. Η Eurobank μπορεί να χρησιμοποιήσει πρόσθετα κεφάλαια tier 1 ή tier 2 ως κεφαλαιακό αποθεματικό εάν αποφασίσει να επεκταθεί πιο επιθετικά διεθνώς.

Ψηφιοποίηση: Η Eurobank εστιάζει τώρα στην ψηφιοποίηση μετά τη μείωση των NPEs της, αλλά πιστεύει ότι τα φυσικά κανάλια θα παραμείνουν σε ζήτηση επίσης. Η Eurobank προσφέρει ηλεκτρονικά πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια.

Πιο αναλυτικά, από τις συναντήσεις με την Alpha Βank:

Μάκρο: Το ΑΕΠ της Ελλάδας μειώθηκε κατά 8% το 2020. Οι οικονομολόγοι της Alpha BankΑΛΦΑ +2,49% αναμένουν ανάπτυξη 4% του ΑΕΠ το 2021, με βελτιώσεις που ξεκινούν από το 2ο τρίμηνο (ανάλογα με το ρυθμό στους εμβολιασμούς). Όσον αφορά τον τουρισμό, οι διοικήσεις πιστεύουν ότι το 2021 θα είναι περίπου στο 50% του 2019. Η Alpha Βank αναμένει ότι τα μάκρο της χώρας θα επωφεληθούν από το Ταμείο Επόμενης Γενιάς της ΕΕ που ξεκινάει το δεύτερο εξάμηνο φέτος.

Η ποιότητα του ενεργητικού επηρεάζεται από το Covid-19: Τα δάνεια ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ υπόκεινται σε αναστολή. Από αυτά, 1,5 δισ. ευρώ έληξε τον Σεπτέμβριο και το 87% αρχισε να εξυπηρετείται εντός 2 μηνών και μετά από 5 μήνες το ποσοστό είναι περίπου 80-81%. Τα υπόλοιπα δάνεια υπό αναστολή έληξαν το Δεκέμβριο του 2020, και μετά από 2 μήνες, η διοίκηση βλέπει περίπου το 90% αυτών να εξυπηρετείται.

Galaxy: Η Alpha Βank έχει συνάψει οριστική συμφωνία με τη Davidson Kempner για τη συναλλαγή Galaxy. Με αυτό το Alpha BankΑΛΦΑ +2,49% μεταφέρει 10,8 δισ. ευρώ NPE σε τιτλοποίηση. Η Alpha θα διατηρήσει το 100% των ανώτερων τίτλων 3,8 δισ. ευρώ, με κρατική εγγύηση βάσει του συστήματος προστασίας περιουσιακών στοιχείων Hercules (HAPS). Ο λόγος NPEs μετά το Galaxy θα μειωθεί από 43% σε 24%. Ο λόγος NPE> 90dpd θα μειωθεί στο 29% σε 13%.

Κεφάλαια: Η επίδραση επί των κεφαλαίων της συναλλαγής Galaxy είναι 2,8% στα pro forma κεφάλαια. Ο δείκτης για την Alpha είναι 15,5% ενώ υπάρχουν σχέδια για Tier II 500 εκατ. ευρώ σε συνέχεια του Tier II 500 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 2020.

HAPS 2 και Bad Bank: Η διοίκηση θα συμμετάσχει στην επέκταση του Ηρακλή και όσον αφορά την πρόταση της Bad Bank, η διοίκηση δεν περιμένει με μεγάλη πρόοδο σε αυτό το 2021.

Πιο αναλυτικά, από τις συναντήσεις με την Τράπεζα Πειραιώς:

Κεφαλαιακή ενίσχυση: Με στόχο τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης των NPEs, η τράπεζα στοχεύει να βελτιώσει τα κεφάλαια κατά 2,6 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 2,6 δισ. ευρώ, η τράπεζα στοχεύει να συγκεντρώσει 1 δισ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, 600 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης AT1 και το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ μέσω λοιπών κεφαλαιουχικών ενεργειών. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς δηλώνει ότι οι παραπάνω κεφαλαιουχικές ενέργειες θα τον βοηθήσουν να αυξήσει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε περίπου 700 bps έως 22,5%, παρέχοντας επαρκές buffer για να απορροφήσει τις απώλειες που έρχονται από την εκκαθάριση των NPE ( περίπου 18 δισ. ευρώ).

Βασικά έσοδα: Η διοίκηση αναμένει ότι η δυναμική της αύξησης των εσόδων από τις προμήθειες θα αυξηθεί βραχυπρόθεσμα λόγω της ενίσχυσης της προσφοράς προϊόντων της, της αυξημένης εστίασης σε ευκαιρίες πώλησης και την αυξημένη διείσδυση σε προϊόντα και τμήματα. Ταυτόχρονα αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) θα κινηθεί σε χαμηλότερη τάση λόγω του παρατεταμένου χαμηλού επιτοκίου και του βιβλίου δανείων (λόγω τιτλοποίησης NPE). Συνολικά, τα συνολικά βασικά έσοδα θα παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα (1,9 δισ. ευρώ) μεσοπρόθεσμα.

Μείωση NPE: Στα τέλη του 2021 και λαμβάνοντας υπόψη την ανόργανη μείωση των NPEs, η τράπεζα στοχεύει να μειώσει τα PE σε 3,6 δισ. ευρώ, που θα αποτελούνται κυρίως από θεραπευμένα και πρόσφατα σχηματισμένα NPEs. Επιπλέον, μεσοπρόθεσμα, πρόσθετες προσπάθειες θα βοηθήσουν την τράπεζα να μειώσει το απόθεμα NPE κατά επιπλέον 3 δισ. ευρώ και να τη βοηθήσετε να επιτύχει αναλογία NPE κάτω του 3%.

Ποιότητα περιουσιακών στοιχείων: Όσον αφορά τα επίπεδα κάλυψης, άμεσα και βραχυπρόθεσμα, η τράπεζα αναμένει ότι τα επίπεδα κάλυψης θα είναι γενικά γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα, δηλαδή γύρω στα μέσα του 40%. Μεσοπρόθεσμα, η τράπεζα αναμένει ότι αυτό θα αυξηθεί σταδιακά και θα φτάσει τα επίπεδα του 100%.

Μερίσματα: Ενώ η τράπεζα καθοδηγεί για μια ισχυρή κερδοφορία μεσοπρόθεσμα, στοχεύει να αρχίσετε να πληρώνει μερίσματα, μετά την ολοκλήρωση της σταδιακής εφαρμογής του IFRS το 2023, οπότε ισχυρή κερδοφορία από το 2024 και μετά θα παρέχει περιθώρια για μερίσματα άνω του μέσου όρου.

Μεσοπρόθεσμοι στόχοι: Μεσοπρόθεσμα, η Πειραιώς στοχεύει να έχει λόγο NPE μικρότερο του 3%, δείκτης κεφαλαίου άνω του 16% και διψήφια απόδοση ιδίων κεφαλαίων.

Euro2day.gr

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων