Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

Τι είναι η «οροφή κινδύνου»;

Αύξηση της «οροφής κινδύνου» για τις χώρες της Ευρωζώνης με χαμηλότερο αξιόχρεο, προτείνει ο οίκος Moody’s, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η Moody’s υποστηρίζει ότι πλέον ο κίνδυνος εξόδου μιας χώρας από την Ευρωζώνη είναι ιδιαίτερα μειωμένος, γι’ αυτό και προτείνει αυτή την αλλαγή που βοηθά τις χώρες με χαμηλή αξιολόγηση.

Η πρόταση αυτή, αν εφαρμοσθεί, θα μπορούσε να αυξήσει το αξιόχρεο για τα καλυμμένα ομόλογα (covered bonds) και τα τιτλοποιημένα δάνεια (asset backed securities, ABS) που εκδίδουν χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης – όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, που το αξιόχρεό της δεν έχει επενδυτική διαβάθμιση.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, αυτό θα ήταν καλό νέο για την αγορά τέτοιων τίτλων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία επιδιώκει να διοχετεύσει 1 τρισ. ευρώ στην εύθραυστη οικονομία της Ευρωζώνης και προτιμά να έχει στο χαρτοφυλάκιό της στοιχεία ενεργητικού με υψηλότερο αξιόχρεο.

Η «οροφή κινδύνου» μίας χώρας ορίζεται από τον Moody’s ως η μέγιστη εφικτή πιστοληπτική διαβάθμιση για έναν εκδότη χρέους που έχει έδρα τη συγκεκριμένη χώρα. Ο οίκος πρότεινε μία μέγιστη απόκλιση έξι βαθμίδων μεταξύ του αξιόχρεου των κρατικών ομολόγων μίας χώρας και της «οροφής κινδύνου».

«Εάν εφαρμοσθούν στην προτεινόμενη μορφή τους, οι αλλαγές θα καταλήξουν σε υψηλότερη οροφή κινδύνου για ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης που δεν έχουν τη διαβάθμιση AAA. Αυτό θα επέτρεπε τη δυνατότητα υψηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης για καλυμμένα ομόλογα και δομημένες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στις χώρες αυτές, καθώς οι οροφές κινδύνου του Moody’s καθορίζουν το μέγιστο εφικτό αξιόχρεο για ένα χρεόγραφο, οι ροές του οποίου δημιουργούνται από εγχώρια στοιχεία ενεργητικού ή κατοίκους της χώρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο οίκος.

Σήμερα, τα κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης – όπως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα – έχουν δύο έως τρεις βαθμίδες χαμηλότερη διαβάθμιση από την οροφή χρέους της χώρας.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων