Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023

Τι προτείνει ο ΣΕΒ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Γράφει η Πηνελόπη Μητρούλια

Δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους σε επίπεδα ανάλογα με αυτά που απολαμβάνουν οι βασικότεροι ευρωπαίοι ανταγωνιστές της ελληνικής βιομηχανίας (Ιταλοί, Ισπανοί, Γάλλοι, Πορτογάλοι, κ.ά.), και τα οποία είναι 30%-40% χαμηλότερα, ζητεί ο ΣΕΒ.

Ο Σύνδεσμος κατά τη διάρκεια της πρόσφατης γενικής συνέλευσης των μελών του παρέδωσε στην κυβέρνηση ένα πακέτο 82 προτάσεων για την τόνωση της ανάπτυξης σε 11 τομείς της οικονομίας. Κεντρικό σημείο των προτάσεων αυτών αφορούν τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Το μήνυμα των βιομηχάνων προς την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος, βασίζεται στο τρίπτυχο: «Μειώστε τους φόρους στην ενέργεια, εφαρμόστε τις συμβάσεις διακοπτόμενου φορτίου (διακοψιμότητα), λάβετε τα μέτρα αντιστάθμισης του κόστους, που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη». Πιο αναλυτικά, ο ΣΕΒ προτείνει:

1. Μείωση του επιπέδου ΕΦΚ που επιβάλλεται στο Φυσικό Αέριο που προορίζεται για βιομηχανική χρήση και για ηλεκτροπαραγωγή. Επισημαίνεται ότι η υιοθετηθείσα από την Ελλάδα επιβάρυνση μέσω του Ν. 3986/2011 ανέρχεται σε 5,4 € ΜW/h, τιμή που είναι διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου και δεκαπλάσια του προβλεπόμενου από την Οδηγία 2003/96/ΕΚ ελάχιστου επιπέδου (0,54 ευρώ ανά ΜW/h).

2. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου – Άμεση ενεργοποίηση της σχετικής πρόβλεψης του Ν. 4203/13 μέσω της οριστικοποίησης του σχετικού σχεδίου Υπουργικής Απόφασης από τον ΑΔΜΗΕ και την υπογραφή του από τους αρμόδιους Υπουργούς. Πρόκειται για μία αμειβόμενη υπηρεσία που παρέχεται από μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας προς τους διαχειριστές του Συστήματος και συνίσταται κατά κανόνα στην επ’ αμοιβή περικοπή φορτίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με στόχο τη διασφάλιση της ευστάθειας του συστήματος μέσω της παροχής των αναγκαίων εφεδρειών και κατ’ επέκταση την αποφυγή blackout και την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων του φορτίου των μονάδων ΑΠΕ. Αποτελεί ένα από τα κατ’ εξοχήν προωθούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών ηλεκτρισμού.

3. Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο των κατευθυντηρίων γραμμών (EEAG) για κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας για την περίοδο 2014-2020 (SWD (2014) 139, 140). Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Απριλίου 2014 στοχεύουν, κατά κύριο λόγο, στην υιοθέτηση μέτρων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ενεργοβόρου ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε αντιστάθμισμα των εφαρμοζόμενων πολιτικών στους τομείς ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του σχεδίου προσαρμογής/συμμόρφωσης στις EEAG μέχρι την 1/7/2015,επείγει η επανεργοποίηση της Επιτροπής που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό από το ΥΠΕΚΑ. Με δεδομένο ότι οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν δυνατότητα ελάφρυνσης ή/και απαλλαγής επιλεγμένων κλάδων της ενεργοβόρου βιομηχανίας, με τρόπο συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού, προτείνεται η σύνθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει και εκπρόσωπο της βιομηχανίας, ο οποίος και θα αναδείξει τα ενδεδειγμένα σχετικά μέτρα.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων