Τετάρτη, 28 Ιουλίου, 2021

Τίτλοι τέλους για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα;

Τίτλοι τέλους για τη δωρεάν, δημόσια επιμόρφωση στην Ελλάδα. Μετά από δύο χρόνια επιτυχούς λειτουργίας και προσφοράς και πριν προλάβει να εδραιωθεί στη συνείδηση των πολιτών, ο θεσμός της Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα ‘κατεβάζει τα ρολά’. Ο λόγος για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που κλείνουν σε λιγότερο από 4 μήνες, με την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ιδρύθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και λειτουργούν με τη σύμπραξη των Δήμων. Εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Υλοποιούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης, που απευθύνονται σε ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, είναι δωρεάν και στόχο έχουν την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης.

Τα δύο τελευταία χρόνια σε 328 Δήμους σε ολόκληρη τη χώρα λειτουργούν χιλιάδες τμήματα μάθησης σε 112 διαθέσιμα προγράμματα, που συνδέονται με τις ανάγκες της σύγχρονής κοινωνίας, όπως ξένες γλώσσες, νέες τεχνολογίες, επιχειρηματικότητα και οικονομία, ποιοτικός ελεύθερος χρόνος κ.α., με πάνω από 162.000 εκπαιδευόμενους να ωφελούνται σε περίοδο οικονομικής κρίσης από τη δωρεάν, δημόσια εκπαίδευση. Μόνο κατά το πρώτο εκπαιδευτικό έτος, 2013-2014, της λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο Νομό Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκαν 550 τμήματα και εκπαιδεύτηκαν 10.200 πολίτες. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι εντυπωσιακή και η ζήτηση για εκπαίδευση συνεχώς αυξανόμενη, γεγονός που φαίνεται και από το πλήθος των αιτήσεων που κατακλύζει καθημερινά τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2014-2015.

Το παρόν έργο λήγει στις 30 Ιουνίου του 2015. Στις 17.12.2014 εγκρίθηκε από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, που είχε υποβληθεί από τις ελληνικές αρχές, μεταξύ των οποίων και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ). Το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας και συμβάλλει στην αναβάθμιση του συστήματος δια βίου μάθησης και την αύξηση της συμμετοχής σε αυτήν.

Παρόλα αυτά το μέλλον των Κ.Δ.Β.Μ. της χώρας κρίνεται αβέβαιο, καθώς δεν έχει γίνει ακόμα καμία κίνηση από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη γεφύρωση των δύο αυτών προγραμμάτων και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι να μπουν πάλι στις αίθουσες. Εκπαιδευόμενοι, Δήμοι και στελέχη σε ολόκληρη την Ελλάδα ανησυχούν ότι η διακοπή της λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. ίσως σημάνει και το τέλος της δωρεάν, δημόσιας επιμόρφωσης σε τοπικό επίπεδο, καθιστώντας την ανεπαρκή, περιορισμένη και αποσπασματική. Ζητούν την παράταση του υπάρχοντος έργου και τη γεφύρωσή του με το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, έτσι ώστε τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης να μη χρειαστεί να κλείσουν ούτε για μία μέρα.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων