Δευτέρα, 16 Μαΐου, 2022

To επιχειρείν… πετάει στα σύννεφα!

Και όμως το επιχειρείν…. πετάει στα σύννεφα! Μέσα από έρευνα την οποία διενήργησε η εταιρεία KPMG σε συνεργασία με την Forbes Insight σε 16 χώρες με την συμμετοχή 674 στελεχών οργανισμών που χρησιμοποιούν cloud τεχνολογία, βρέθηκε πως πάνω από τις μισές εταιρείες έχουν υιοθετήσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με την KPMG, οι εταιρείες που υιοθέτησαν την τεχνολογία «Σύννεφου» δηλώνουν πως είναι πιο περίπλοκη από ό, τι πολλοί είχαν αρχικά προβλέψει.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
• Πάνω από τις μισές εταιρείες ήδη δουλεύουν με την τεχνολογία «Σύννεφου»
• Από τις εταιρείες που ήδη υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη τεχνολογία, το 70% είχε σημαντική βελτίωση σε επίπεδο μείωσης κόστους και αποτελεσματικότητας
• Το 33% των στελεχών δηλώνουν πως το κόστος υλοποίησης της τεχνολογίας «Σύννεφου» ήταν παραπάνω από αυτό που είχε προϋπολογιστεί
• Περίπου το ίδιο ποσοστό δηλώνει πως η μετάβαση με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα έγινε με αρκετή δυσκολία
• Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι τα οφέλη της υιοθέτησης του Σύννεφου υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυσκολίες στην εφαρμογή του

Ο επανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών θα πρέπει να θεωρείται a priori διαδικασία η οποία και θα οδηγεί την εφαρμογή και υιοθέτηση του Σύννεφου στην 100% κεφαλαιοποίηση της επένδυσης.

Η μείωση του κόστους μετάβασης στο Σύννεφο είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τους επιχειρηματίες! Δεν είναι όμως μόνο αυτό! Θα περίμενε κανείς να ενδιαφέρονται περισσότερο για το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση ή μήπως όχι…; Το 28% τονίζει ότι η ταχύτητα μετάβασης στο Σύννεφο είναι επίσης πολύ σημαντική, όπως είναι και η ικανότητα του Σύννεφου να επιτρέψει την ταχύτερη είσοδο σε νέες αγορές (27%) καθώς και το να οδηγήσει στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών (22%).

Νέες προκλήσεις του Σύννεφου

Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει πλέον να κατανοούν καλύτερα όλο και περισσότερες πτυχές του Σύννεφου οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τα οφέλη για τους οργανισμούς τους. Οι απαντήσεις στην έρευνα για αυτό το θέμα είναι κατατοπιστικές.

Ασφάλεια: Τα στελέχη που συμμετείχαν επεσήμαναν ότι το Σύννεφο τελικά θα πρέπει να βελτιώνει τα θέματα ασφάλειας και όχι να τα θέτει σε κίνδυνο. Το 26% ακόμα βλέπει το θέμα της ασφάλειας ως σημαντική πρόκληση για περαιτέρω υιοθέτηση τεχνολογιών cloud, αν και πολλές επιχειρήσεις αποδεικνύουν την αυξανόμενη εμπιστοσύνη τους στην ασφάλεια του Σύννεφου, με το ένα τρίτο των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι θα «περάσουν» βασικές λειτουργίες, όπως τις προμήθειες και την εφοδιαστική αλυσίδα σε cloud περιβάλλον μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Θέματα πιθανής απώλειας δεδομένων και γενικότερα η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και δεδομένων πελατών αποτελούν ακόμα σημαντικές ανησυχίες.
Κανονιστικό πλαίσιο: μόνο το 18% των ερωτηθέντων βλέπει το κανονιστικό πλαίσιο ως πρόκληση κυρίως γιατί οι ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν συμπεριλάβει το Σύννεφο στις περιοχές που επιβάλλουν κανόνες. Δεν είμαστε όμως πολύ μακριά από το σημείο αυτό που οι ρυθμιστικές αρχές θα αρχίσουν να επιβάλουν κανόνες οι οποίοι θα ορίζουν ή θα επηρεάζουν ως ένα βαθμό το τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν το Σύννεφο. Το 24% αυτών που απάντησαν υποστηρίζουν πως βρίσκονται σε διαδικασία ανεύρεσης λύσεων «ιδιωτικού περιβάλλοντος» Σύννεφου, δηλαδή private cloud, για να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες κανονιστικές προκλήσεις αλλά και θέματα που άπτονται της παραπάνω κατηγορίας (ασφάλεια).
Φορολογία: στην ερώτηση πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η φορολογία ώστε να γίνει η μετάβαση στο Σύννεφο, κοντά στο 75% αυτών που απάντησαν βλέπει το ρόλο της φορολογίας πολύ σημαντικό ή αρκετά σημαντικό, αναγνωρίζοντας ότι οι φορολογικές δομές μπορεί να αλλάξουν λόγω του Σύννεφου.

Από τη σκοπιά των παρόχων…

Όσον αφορά στους παρόχους υπηρεσιών Cloud, αντίστοιχη έρευνα της KPMG πιστοποιεί ότι έχουν περισσότερη «αυτοπεποίθηση» σε σχέση με το παρελθόν παρά τα θέματα που ανακύπτουν και σχετίζονται με το κόστος, τον έλεγχο και την ασφάλεια. Εκτιμάται ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια τα έσοδα από υπηρεσίες Σύννεφου θα είναι διπλάσια από τα σημερινά και θα αυξάνονται κυρίως για εφαρμογές δεδομένων όπως η επιχειρησιακή ανάλυση και ανάλυση δεδομένων, η διαχείριση περιεχομένου και η διαχείριση πελατών.

Με βάση την έρευνα , σχεδόν 6 στους 10 παρόχους δηλώνουν ότι ο κύριος λόγος που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Σύννεφο είναι η μείωση κόστους, ενώ 4 στους 10 δηλώνουν πως το να αποδείξουν ότι με το Σύννεφο πραγματικά μειώνεται το κόστος αποτελεί την κύρια πρόκληση για αυτούς.

Οι τρεις μεγαλύτερες προκλήσεις που βλέπουν οι πάροχοι είναι (α) να αποδείξουν πως όντως οι cloud εφαρμογές μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση κόστους (38%), (β) να αναπτύξουν τιμολογιακές πολιτικές με βάση τη χρήση (31%) και (γ) να βοηθήσουν τους πελάτες τους στην ανάπτυξη πραγματοποιήσιμων επιχειρησιακών σχεδίων (business cases) για την μετάβαση στο Σύννεφο (27%).

Συχνότερες ανησυχίες των χρηστών

Περίπου οι μισοί από τους παρόχους πιστεύουν πως η απώλεια του ελέγχου αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία που αντιμετωπίζουν οι χρήστες και ακολουθούν η απώλεια δεδομένων και θέματα προσωπικών δεδομένων με 39%. Το 57% των παρόχων δηλώνουν πως αντιμετωπίζουν το θέμα της ασφάλειας δεδομένων με αυστηρότερους περιορισμούς στη πρόσβαση των χρηστών εφαρμόζοντας κυρίως πολύπλοκες τεχνικές κρυπτογράφησης.

Η κατανόηση του Σύννεφου χρειάζεται υποστήριξη

Ενώ οι μισοί από τους παρόχους δηλώνουν ότι οι επιχειρησιακοί χρήστες έχουν σημαντική γνώση της αγοράς αναφορικά με το Σύννεφο, το 25% των παρόχων θεωρεί ότι οι πελάτες χρειάζεται να εκπαιδευτούν περισσότερο σε θέματα όπως η ασφάλεια, η τιμολογιακή πολιτική, τα σχετιζόμενα κόστη και η ενοποίηση με υπάρχουσες υποδομές. Επιπρόσθετα το 25% των παρόχων πιστεύει πως οι πελάτες απαιτείται να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για θέματα συμφώνου επιπέδου υπηρεσιών (SLA). Αυτό το κενό γνώσης που υπάρχει αιτιολογεί το ενδιαφέρον υποστήριξής τους από εξωτερικούς συμβούλους, καθώς το 60% των παρόχων δηλώνει πως οι χρήστες πολύ συχνά καταφεύγουν σε βοήθεια προερχόμενη από τρίτους. Κοντά στο 40% των παρόχων δηλώνει ότι οι επιχειρησιακοί χρήστες προσλαμβάνουν εξωτερικούς συμβούλους για να τους βοηθήσουν σε θέματα χρήσης και στρατηγικής. Το ίδιο κάνουν και για θέματα υλοποίησης (56%), αναδιαμόρφωσης επιχειρησιακών διαδικασιών (45%) και υποστήριξης για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (41%).

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων