Κυριακή, 22 Μαΐου, 2022

5,5 δισεκ. ευρώ οι ζημιές για τις ελληνικές τράπεζες

Με ζημιές άνω των 5,5 δισεκ. ευρώ έκλεισε για τις συστημικές τράπεζες το 2012, ένα έτος που χαρακτηρίστηκε από βίαια και ραγδαία συγκέντρωση, η οποία μοιάζει να ολοκληρώθηκε σε αυτή τουλάχιστον τη φάση. Τρεις όμιλοι πλέον (Εθνική, Πειραιώς, Alpha) ελέγχουν το 90% της αγοράς. Οι τραπεζίτες αγωνιούν για την ανακεφαλαιοποίηση για την τήρηση από πλευράς της κυβέρνησης του χρονοδιαγράμματος εκταμιεύσεως των δόσεων.

Η Εθνική Τράπεζα που ανακοίνωσε ζημιές 2,139 δισεκ. ευρώ για το 2012, παρά το γεγονός ότι το 4ο τρίμηνο κατέγραψε κέρδη 314 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές που αποδόθηκαν κυρίως στο PSI, περιορίστηκαν από την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού της ασφαλιστικής θυγατρικής στην Τουρκία (€157,3 εκατ.), και από την είσπραξη κερδών της Finansbank που σημείωσε καθαρά κέρδη ύψους 668 εκατ. ευρώ το 2012.

Ο όμιλος προχώρησε σε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 2,531 δισ. ευρώ που είναι αυξημένες κατά 15,9% έναντι του 2011. Σύμφωνα με την ΕΤΕ υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποίησης του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2012. Υπό αυτές τις συνθήκες ο όμιλος προχωρά σε αύξηση μαμούθ του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 14,6 δισεκ. ευρώ!

Ο pro forma συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ενοποιημένου ομίλου μαζί την Eurobank διαμορφώνεται σε 10% μετά την προκαταβολή του ΤΧΣ. Αντίστοιχα ο pro forma δείκτης των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (core Tier 1) διαμορφώνεται στο 8,8%.

Σημειωτέον ότι Εθνική και Eurobank έχουν υβριδικούς τίτλους και ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης, αθροιστικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ που οδεύουν για «κούρεμα», ώστε να εξοικονομηθούν κεφάλαια. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αλ. Τουρκολιάς διαβεβαίωσε ότι προχωράει ολοταχώς η λειτουργική συγχώνευση με την Eurobank με εκτιμώμενες συνέργειες ύψους άνω των 3 δισεκ. ευρώ, και τόνισε ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για τον διευρυμένο όμιλο.

Η Eurobank ανακοίνωσε ζημιές 1,5 δισ. για το 2012. Ο Pro-forma δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (EBA Core Tier I) 10,8%, έναντι ελαχίστου 9%.

Η δεύτερη πλέον σε μέγεθος Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ζημιές 1,18 δισ. ευρώ, διατηρώντας αυξημένες προβλέψεις στα 2,5 δισ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους για το 2012 διαμορφώθηκαν σε ζημιές €513 εκατ. Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €70,4 δισ στο τέλος Δεκεμβρίου 2012, ενσωματώνοντας το «υγιές» τμήμα της ΑΤΕbank και την Γενική, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και τα κεφάλαια του ΤΧΣ ύψους €7,3 δισ, τα €0,6 δισ για την ΑΤΕbank και τα €0,8 δισ του πρόσθετου funding gap της ATEbank, το pro-forma ενεργητικό διαμορφώνεται σε €79,1 δισ.

Μετά την εξαγορά των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, τα pro-forma δάνεια προ προβλέψεων του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώνονται σε €74,4 δισ, οι καταθέσεις σε €51,9 δισ, το μερίδιο αγοράς δανείων και καταθέσεων σε 27%, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σε 119% και ο δείκτης σχηματισμένων προβλέψεων προς χορηγήσεις 14,5%. Έτσι, το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου ανέρχεται σε €98 δισ, με 1.650 καταστήματα και περίπου 24.000 υπαλλήλους.

Η Alpha Bank εμφάνισε τις λιγότερες ζημιές που διαμορφώθηκαν στα 747 εκατ. ευρώ το 2012 μετά από προβλέψεις ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης οδηγεί σε pro-forma Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ύψους Ευρώ 2,1 δισ. Τα κύρια βασικά ίδια Κεφάλαια της τράπεζας , ανέρχονται σε 7,9 δισ. ευρώ λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνολο της ανακεφαλαιοποιήσεως. Στα καθαρά αποτελέσματα της Alpha Bank οι ζημιές ανήλθαν σε 1,086,3 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων εξόδων και των ζημιών από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής.

σχετικα αρθρα

ροη ειδησεων